<span>Odwaga, </span><span>by marzyć </span><span>zdolność, </span><span>by tworzyć</span>

Odwaga, by marzyć zdolność, by tworzyć

IT Project Manager

 • Warszawa lub Katowice (hybrydowo)

Aplikuj do nas jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, w kierunkach informatyka, elektronika lub pokrewne,
 • Doświadczenie zawodowe (min. 3 lata) w zakresie zarządzania projektami w obszarze IT,
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami wyboru, wdrożeń i nadzorem technicznym nad systemami: Logistyki, HR, CRM, BigData, itp. (mile widziane doświadczenie z obszaru automotive),
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami budowania aplikacji, itp. (mile widziane doświadczenie z obszaru aplikacji mobilnych, aplikacji usługowych B2B/B2C, automotive),
 • Biegłą znajomość języka angielskiego,
 • Biegłą znajomość JIRA, MS Project (do nadzorowania postępu prac projektowych),
 • Ogólną wiedzę z zakresu wytwarzania oprogramowania,
 • Ogólną wiedzę z zakresu wdrażania systemów IT,
 • Praktyczną znajomość zasad zarządzania projektami, wynikającą z powszechnie obowiązujących metodyk i standardów (PMI/Prince2/Agile),
 • Biegłą znajomość narzędzi i oprogramowania wspierających zarządzanie projektem, w szczególności MS Project, MS Office,
 • Zdolności planowania potrzeb biznesowych jak i IT i przekładanie ich na złożone projekty/harmonogramy,
 • Doskonałą umiejętność współpracy z obszarami biznesowymi i innymi kierownikami projektu w Spółce,
 • Certyfikat potwierdzający znajomość wybranych metodologii zarządzania projektami np. PMI/Prince2/Agile.

Twoim zadaniem jako IT Project Manager będzie:

 • Monitorowanie prac projektowych prowadzonych przez Biuro IT związanych z wyborem, wdrażaniem i nadzorowanie działania systemów korporacyjnych, produkcyjnych jak i wytwarzania oprogramowania:
  • osiąganiem celów określonych w fazie inicjacji poszczególnych projektów,
  • realizacją projektów zgodnie z wyznaczonym harmonogramem,
  • wykorzystaniem budżetu i jego późniejszym rozliczeniem,
  • poprawnym archiwizowaniem dokumentacji projektowej,
  • monitorowaniem interakcji między projektami w ramach Programu,
 • Ścisła współpraca z Biurem Strategii i Rozwoju Biznesu oraz właściwego biura, którego dotyczy projekt w zakresie monitorowanie bieżących działań projektowych, w tym uzgadnianie priorytetów, identyfikacja potencjalnych ryzyk, omawianie zagadnień problematycznych oraz analiza efektów prac,
 • Określanie i realizacja procesu budżetowania i rozliczania kosztów z ramienia IT,
 • Przygotowanie wkładu merytorycznego do dokumentacji okołoprojektowej z ramienia IT,
 • Przygotowanie i kontrola cyklicznych raportów, zestawień, prezentacji statusowych w obszarze IT,
 • Zarządzanie relacjami z partnerami, zewnętrznymi ekspertami oraz interesariuszami Spółki w części odpowiadającej za IT w powierzonych projektach, w tym nadzorowanie prac partnerów typu: Software House.

 OFERUJEMY  

 • Możliwość pracy przy wyjątkowym projekcie budowy polskiej marki samochodów elektrycznych Izera,
 • Możliwość współpracy z zespołem doświadczonych ekspertów i managerów w twórczej i pełnej zaangażowania atmosferze,
 • Szkolenia i rozwój,
 • Elastyczne godziny i pracę hybrydową,
 • Elastyczną formę zatrudnienia,

 A DO TEGO

 • opieka medyczna,
 • karta lunchowa,
 • karta sportowa,
 • dofinansowanie do urlopu
 • dofinansowanie biletów do kina/teatru etc.

Pracuj z nami nad przyszłością motoryzacji. Wyrusz z nami!

Wyrusz z nami