<span>Odwaga, </span><span>by marzyć </span><span>zdolność, </span><span>by tworzyć</span>

Odwaga, by marzyć zdolność, by tworzyć

Główny Specjalista ds. BHP

 • Katowice

Zadania i odpowiedzialności: 

 • Weryfikacja i nadzór podczas prac budowlanych nad Inwestorem Zastępczym, Generalnym Wykonawcą, dostawcami linii produkcyjnych w zakresie realizacji przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów BHP, planu BIOZ oraz wymagań wewnątrzzakładowych dotyczących bezpieczeństwa pracy. 
 • Udział we wdrożeniu systemów zarządzania ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001. 
 • Przeprowadzanie niezbędnych audytów wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 
 • Współpraca z integratorem technicznym, inwestorem zastępczym, dostawcami linii w zakresie ustalenia layout-ów wydziałów produkcyjnych i wymagań związanych z bezpieczeństwem pracowników. 
 • Monitorowanie warunków pracy w obrębie zakładu oraz reagowanie w razie stwierdzenia naruszeń. 
 • Monitorowanie przepisów w zakresie BHP , a w przypadku zmian wprowadzanie niezbędnych działań w obrębie organizacji. 
 • Udział w opracowywaniu wymaganej dokumentacji związanej z BHP dla potrzeb spółki i nowobudowanego zakładu produkcyjnego 
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej dla pracowników zakładu. 

Jakiej wiedzy i kompetencji szukamy: 

 • Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej 
 • Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe z zakresu BHP 
 • Mile widziana wiedza i doświadczenie z poniższymi zagadnieniami: System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, System Zarządzania Energią ISO 50001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001, Ochrona przeciwpożarowa 
 • Doświadczenie przy procesach projektowo-budowlanych  dużych zakładów pracy oraz przy uruchomieniach dużych zakładów produkcyjnych (mile widziane w branży automotive)  
 • Minimum 5 letnie doświadczenie na stanowiskach specjalistycznych w zakresie BHP  
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2  
 • Prawo jazdy kategorii B  
 • Proaktywne podejście do wykonywanych zadań  
 • Samodzielność w realizowaniu powierzonych działań 

🚗🔌Sprawdź czy jest nam po drodze!

Wyrusz z nami