<span>Odwaga, </span><span>by marzyć </span><span>zdolność, </span><span>by tworzyć</span>

Odwaga, by marzyć zdolność, by tworzyć

Kierownik Projektów Inżynieryjnych

 • Warszawa

 • pełen etat

 • stacjonarna/hybrydowa

Zakres zadań:

 • Odpowiedzialność za prowadzenie prac w ramach poszczególnych projektów, w tym alokacja zasobów, kontrola statusu, identyfikacja ryzyk i rozwiązywanie problemów we współpracy z kierownikami zespołów Biura oraz Dyrektorami pozostałych Biur lub osobami przez nich wyznaczonymi w ramach właściwych obszarów merytorycznych.
 • Aktywny udział w pracach projektowych, nadzór merytoryczny oraz kontrola jakości przygotowywanych materiałów i zarządzanie ryzykami projektowymi.
 • Zapewnienie spójności prac pomiędzy grupami projektowymi.
 • Koordynacja współpracy między zespołami Biura i zewnętrznymi partnerami technicznymi.
 • Monitorowanie prac projektowych realizowanych w Biurze Rozwoju Technicznego Produktu, w szczególności zapewniając nadzór nad osiąganiem celów określonych w fazie inicjacji poszczególnych projektów, realizacją projektów zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, wykorzystaniem budżetu i jego późniejszym rozliczeniem, poprawnym archiwizowaniem dokumentacji projektowej, monitorowaniem interakcji między projektami w ramach Programu.
 • Monitorowanie bieżących działań projektowych, w tym klaryfikacja i gradacja priorytetów, identyfikacja potencjalnych ryzyk, omawianie zagadnień problematycznych oraz analiza efektów prac.
 • Realizacja wewnętrznych procesów budżetowania i rozliczania kosztów realizacji działań projektowych.
 • Prowadzenie dokumentacji okołoprojektowej.
 • Przygotowanie i kontrola cyklicznych raportów, zestawień, prezentacji statusowych w obszarze projektów.
 • Zarządzanie komunikacją w wyznaczonych projektach, organizacja cyklicznych spotkań, statusów.
 • Zarządzanie relacjami z partnerami, zewnętrznymi ekspertami oraz interesariuszami Spółki.

Wymagania:

 • Praktyczna znajomość zasad zarządzania projektami, wynikająca z powszechnie obowiązujących metodyk i standardów (PMI/Prince2/Agile)
 • Certyfikat PMP/CAPM/PRINCE2/AGILE PROJECT MANAGEMENT bądź innego programu certyfikacyjnego z dziedziny zarządzania projektami
 • Biegła znajomość narzędzi i oprogramowania wspierających zarządzanie projektem, w szczególności MS Project, MS Office (w szczególności MS Excel), Jira
 • Wiedza z zakresu tworzenia i usprawniania procesów (Lean 6 Sigma)
 • Znajomość metodyk RCCA/TOPS8D
 • Znajomość metodologii rozwoju produktów
 • Wykształcenie wyższe – Mile widziane studia podyplomowe lub MBA z metodyki zarzadzania projektami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym – C1.
 • Gotowość do podróży służbowych i czasowej relokacji.
Wyrusz z nami