<span>Odwaga, </span><span>by marzyć </span><span>zdolność, </span><span>by tworzyć</span>

Odwaga, by marzyć zdolność, by tworzyć

Procurement Project Manager

 • Aglomeracja Śląska / Katowice / Jaworzno

Aplikuj do nas jeśli posiadasz: 

 • Co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania projektem i/lub w strategicznych zakupach bezpośrednich w branży motoryzacyjnej w środowisku międzynarodowym, 
 • Znajomość dobrych praktyk w procesie budowania łańcucha dostaw na potrzeby produkcji samochodów, 
 • Kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, 
 • Wyższe studia managerskie lub inżynierskie o profilu technicznym lub ekonomicznym,
 • Doświadczenie w programach uruchomieniowych nowych produktów w branży automotive, 
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego,  
 • Prawo jazdy kategorii B. 

Twoim zadaniem w zespole będzie: 

 • Zapewnienie efektywnego i optymalnego z punktu widzenia zapewnienia wartości, terminowego i kompletnego procesu zakupów materiałów bezpośrednich, zgodnie z najlepszymi praktykami oraz obowiązującymi przepisami, normami i procedurami, 
 • Ścisła współpraca z zespołem odpowiedzialnym za Program, rozwój Produktu oraz Produkcję, w celu zapewnienia realizacji zadań oraz dostaw zgodnie z harmonogramu Projektu w fazie rozwoju przed SOP oraz na etapie produkcji seryjnej,
 • Sprawowanie nadzoru nad procesami rozwoju projektu, uruchomienia produkcji i wdrażania zmian, koordynacja terminowości wykonywania zadań pomiędzy dostawcami a kluczowymi obszarami w Organizacji. Zarzadzanie ryzykiem,
 • Budowanie stabilnych i efektywnych relacji z partnerami biznesowymi i dostawcami, ich ocena, dobór i rozwój we współpracy z kierownikami kategorii DIRECT. Dbałość o terminowość, ciągłe doskonalenie, poprawę jakości i efektywność kosztową w projekcie, 
 • Prowadzenie kluczowych negocjacji, we współpracy z kierownikami kategorii, z partnerami i dostawcami, rozwiązywanie bieżących problemów. Sprawowanie nadzoru nad realizacją kontraktów, szczególnie w fazie rozwoju projektu przed SOP, monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności/ kosztów,
 • Zapewnienie ciągłości dostaw i ograniczenie ryzyka zerwania łańcucha dostaw lub utraty jego efektywności (podaż, jakość, koszty, dostępność itp.), szczególnie w fazie rozwoju projektu przed SOP oraz w trakcie wdrażania zmian, 
 • Wsparcie przy planowaniu, wdrażaniu i realizacji procesu rozwoju oraz zatwierdzenia komponentów (APQP, PPAP), zapewnienie wymaganego rump-up’u w produkcji seryjnej dostawców we współpracy z działem Inżynierii Jakości Dostawców (SQE). Koordynacja uruchomienia oprzyrządowania u dostawców,
 • Wsparcie przy planowaniu, wdrażaniu i realizacji zadań zapewniających terminową realizację dostaw prototypów, części Off Tool oraz Off Tool Off Process we współpracy z działem Logistyki i Łańcucha Dostaw oraz Inżynierii Jakości Dostawców,
 • Definiowanie Planu Sourcingowego zgodnie z harmonogramem projektu, 
 • Raportowanie statusu projektu w obszarze zakupów z wykorzystaniem narzędzi zarządzania projektem.

Oferujemy: 

 • Możliwość pracy przy wyjątkowym projekcie budowy polskiej marki samochodów elektrycznych IZERA, 
 • Możliwość współpracy z zespołem doświadczonych ekspertów i managerów w twórczej i pełnej zaangażowania atmosferze, 
 • Szkolenia i rozwój, 
 • Elastyczne godziny i pracę hybrydową,  
 • Umowę o pracę.

A DO TEGO  

 • Opieka medyczna,
 • Karta lunchowa i Karta sportowa,
 • Dofinansowanie do urlopu, biletów do kina itp. 

🚗🔌Sprawdź czy jest nam po drodze! Wyrusz z nami  

Wyrusz z nami