O projekcie

Polska jest obecnie największym w Europie rynkiem wewnętrznym bez rodzimej marki samochodowej, jednak z dynamicznym i stale rosnącym wskaźnikiem sprzedaży, a liczne badania pokazują, że kierowcy są zainteresowani odrodzeniem polskiej motoryzacji. Realizowany przez ElectroMobility Poland  projekt stworzenia polskiej marki samochodu elektrycznego Izera to szansa na wykorzystanie potencjału i rozwój polskiej motoryzacji.

Polska wchodzi w erę elektromobilnej rewolucji, a oczekiwana zmiana na rynku motoryzacyjnym może się dokonać w sposób skokowy. W chwili obecnej rozgrywa się rynkowa walka o standardy, rozwiązania oraz podział rodzącego się rynku. Ważne jest aby to polskie firmy oraz polska gospodarka korzystały na tej unikatowej szansie jaką daje elektryczna motoryzacja.

Polska marka samochodu elektrycznego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, a także wymaganiom współczesnego rynku motoryzacyjnego, ElectroMobility Poland prowadzi prace nad stworzeniem i rozwojem polskiej marki samochodu elektrycznego Izera. To unikalny i pionierski projekt w skali kraju, który stwarza okazję do opracowania modelu samochodu dostosowanego do potrzeb Polaków, zarówno pod względem cenowym, jak i wyposażenia czy parametrów, stanowiąc atrakcyjną alternatywę dla obecnie wybieranych w naszym kraju pojazdów. To także szansa na zbudowanie silnej pozycji na tworzącym się europejskim rynku elektromobilności.

Plany ElectroMobility Poland zakładają stałą współpracę z polskimi firmami i jednostkami naukowo badawczymi, która ma prowadzić do rozwoju i wdrożenia do masowej produkcji własnych rozwiązań technologicznych. Rozwój projektu marki polskiego samochodu elektrycznego wspiera rozwój przemysłu motoryzacyjnego, a zarazem to szansa na wykreowanie nowej gałęzi gospodarki, nowej polskiej specjalizacji opartej na własnych rozwiązaniach, które mogą konkurować na globalnym rynku. Trudno wyobrazić sobie Francję bez Renault, Włochy bez Fiata, czy też Niemcy bez Volkswagena. Nie ma powodów, by w przyszłości nie myślano podobnie o Polsce i o Izerze.