Polityka prywatności


Warunki ogólne


Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) www.electromobilitypoland.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych – ElectroMobility Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81 i jest prawnie chroniona.
Serwis internetowy ma charakter informacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby treść serwisu była jak najbardziej aktualna.
Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych – Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari i inne.
Serwis nie zawiera treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa. W szczególności serwis nie zawiera treści, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.


Gromadzenie danych


Zgodnie z przyjętą praktyką przez większość serwisów www, ElectroMobility Poland S.A. przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 
• publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
• nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
• nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
• czas nadejścia zapytania,
• pierwszy wiersz żądania HTTP,
• kod odpowiedzi HTTP,
• liczba wysłanych przez serwer bajtów,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do naszej strony nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami między innymi w celu: określenia które strony Serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów.


Mechanizm cookies     

         
Pliki cookies to informacje instalowane na urządzeniu użytkownika, które są wysyłane przez stronę w trakcie jej odwiedzania przez użytkownika. Informacje zwykle zawierają dane dotyczące domeny Strony, czas przechowywania danych oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu prawidłowego wyświetlania treści znajdujących się w Serwisie, zapamiętania historii wyszukiwań i zapewnienia przez ElectroMobility S.A. wysokiej jakości usług.
Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Zakres zmian i opcje z nimi związane uzależnione są od konkretnego oprogramowania przeglądarki internetowej i za jego pośrednictwem mogą zostać zmodyfikowane. Pozostawienie ustawień cookies bez zmian oznacza wyrażenie zgody zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika, a tym samym umożliwienie Administratorowi dostępu do związanych z nimi danych. Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych.
Zmiana ustawień obsługi plików cookies w oprogramowaniu przeglądarki internetowej może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony lub jej wybranych funkcjonalności.


Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę mogą obejmować:


• pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (ang. user input cookies);
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
• sesyjne pliki cookies, w tym odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza video), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
• trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika (ang. user interface customization cookies);
• pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies.


Jak zarządzać plikami cookies?


Instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Dodatkowo informujemy, że poprzez naszą stronę gromadzone są dane za pomocą narzędzi dostarczanych przez Google Analytics. Google Analytics gromadzi własne pliki cookie, niezależnie od ElectroMobility Poland S.A.
Użytkownicy strony www mogą dostosowywać pliki cookie i gromadzone przez Google Analytics dane za pomocą takich funkcji jak: ustawienia plików cookie, identyfikator User-ID, Import danych i platforma Measurement Protocol. 


Mechanizm pixel


Poprzez wtyczki mediów społecznościowych Facebook, LinkedIn, Twitter witryny te rejestrują działania mające miejsce na naszym Serwisie. Zdarzenia te są wstępnie definiowane przez te witryny i umożliwiają im monitorowanie konwersji, optymalizację swoich działań i tworzenie grup odbiorców (np. osób zainteresowanych tematyką elektromobilności). Otrzymujemy takie dane, ale nie są to dane o użytkownikach, jedynie informacja o liczbie osób, które trafiły na nasz Serwis za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zbierane informacje nie są danymi osobowymi.


Odpowiedzialność


Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż ElectroMobility Poland S.A.
Nie odpowiadamy za działania lub zaniechania użytkowników Serwisu.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Nasze działania nie mogą naruszać praw użytkownika.


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych przekazywanych poprzez stronę www.electromobility.pl jest ElectroMobility Poland SA z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 81.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: daneosobowe@emobilitypoland.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest utrzymanie kontaktu z osobami odwiedzającymi nasz serwis. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., „RODO”.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać, kontaktując się z Administratorem na adres: daneosobowe@emobilitypoland.pl. 
4. W przypadku kontaktu z Administratorem poprzez pocztę elektroniczną, której adres widnieje w zakładce Kontakt na Stronie, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub zgłoszenie i archiwizowane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub zgłoszenia. Po upływie tego okresu dane osobowe będą usunięte.
5. Pozyskane dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz ElectroMobility Poland S.A. w tym podmiotom współpracującym z ElectroMobility Poland np. w zakresie dostarczania usług IT.
6. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG. Może to powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych (zgodny ze standardami EOG). Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony, w celu zapewnienia tej ochrony, Administrator zawiera odpowiednie umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, te oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, można uzyskać od Administratora. Zastosowany przez ElectroMobility Poland S.A. sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
7. W związku z przetwarzaniem przez na Pani/Pana danych osobowych, posiada Pan/Pani prawo:
a. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
b. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
c. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
8. Podanie danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub zgłoszenie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do podania adresu email lub nr telefonu, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie lub zgłoszenie.
9. Zakres przetwarzanych informacji obejmuje dane osobowe tj. adres poczty elektronicznej lub nr telefonu oraz treść wiadomości.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.