JAK REALIZOWANY JEST PROJEKT POLSKIEGO SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO?

Współczesne samochody to jedne z najbardziej skomplikowanych, ogólnie dostępnych produktów. Nieustający wyścig producentów aby zaproponować klientom coraz bardziej niezawodne i bogato wyposażone auta w atrakcyjnej cenie, wymusza coraz większą złożoność technologiczną, przy coraz krótszym czasie wdrażania nowinek technicznych. Transformacja branży motoryzacyjnej, coraz bardziej oparta na współpracy i współdzieleniu technologii otwiera niespotykane dotąd możliwości wejścia na rynek nowym graczom. Pozwala to na realizację polskiego projektu nowej marki aut elektrycznych w oparciu o strategiczne partnerstwa technologiczne.

Podjęcie decyzji dotyczącej budowy polskiej marki samochodów elektrycznych wpisuje się we współczesne rynkowe  trendy. Ze strony inżynieryjnej jest to ogromne wyzwanie zarówno techniczne jak i projektowe, które bez odpowiedniego wsparcia ze strony doświadczonych firm czyniłoby ten projekt nierealnym. Dzięki ewolucji rynku zyskaliśmy szansę aby na nowo, w efektywny sposób tworzyć samochody elektryczne, które mogą konkurować na rynku z uznanymi markami.

Czy tylko koncerny motoryzacyjne projektują samochody? Czym jest Integrator techniczny?

ElectroMobility Poland jest młodą, dopiero rozwijającą się firmą i nie jesteśmy na dzień dzisiejszy w stanie samodzielnie zaprojektować i wdrożyć do produkcji planowanej gamy modelowej samochodów w sposób w jaki realizują to wielkie koncerny samochodowe. Dysponują one ogromnymi zespołami i wieloletnim doświadczeniem której my aktualnie nie posiadamy. Dlatego też firma skupia się na opracowaniu koncepcji marki, specyfikacji marketingowej i technicznej planowanych pojazdów a prace projektowe odbywają się w ścisłej współpracy z doświadczonymi partnerami zewnętrznymi zarówno w zakresie projektowania i integracji niezbędnych technologii jak i opracowania koncepcji stylistycznej.

Mitem jest, że tylko firmy motoryzacyjne projektują popularne samochody. W Europie funkcjonują niezależne specjalistyczne firmy inżynieryjne, które na zlecenie koncernów pomagają im zarówno w wybranych aspektach prac projektowych jak i w niektórych przypadkach kompleksowo opracowują całe modele.

Firmy te najczęściej wykorzystywane są przy braku wystarczających zasobów wewnętrznych. Niektóre znane modele samochodów nie tylko zostały zaprojektowane w całości przez integratora technicznego ale również ich produkcja odbywa się w niezależnych fabrykach w ramach tzw. „contracted manufacturing”. Z tych zasobów coraz częściej korzystają np. firmy azjatyckie i na wczesnym etapie rozwoju, projektują swoje samochody z wykorzystaniem europejskich firm inżynieryjnych. ElectroMobility Poland wybrało renomowaną firmę inżynieryjną, która odpowiedzialna będzie zarówno za rozwój techniczny pojazdu, współpracę ze studiem stylistycznym oraz zaprojektuje fabrykę. Przy tak skomplikowanym projekcie niesłychanie istotnym elementem jest koordynacja wszystkich zadań przez doświadczoną firmę tak aby wszystkie klocki tej trudnej, technicznej układanki jaką jest projekt samochodu elektrycznego idealnie do siebie pasowały.

Czym jest platforma i jak definiuje samochód pod względem technologicznym.

Samochód jest złożonym układem setek systemów i komponentów, które nie tylko muszą ze sobą być zintegrowane ale również przejść skomplikowane badania homologacyjne umożliwiające wprowadzenie auta do sprzedaży. Rosnące tempo wprowadzania nowych technologii oraz optymalizacja kosztów zmuszają firmy motoryzacyjne do zmiany sposobu projektowania samochodów i modułowego podejścia do ich architektury. Takie podejście pozwala na wprowadzenie szerokiej oferty gamy modelowej przy maksymalnym współdzieleniu komponentów i zredukowanych nakładach na ich integracje w samochodzie.

Coraz lepsze zrozumienie technologii oraz nowoczesne techniki projektowania umożliwiają coraz szersze zastosowanie tej strategii na poziomie poszczególnych komponentów, całych systemów, aż po tzw. platformy technologiczne czyli skalowalne zintegrowane układy kluczowych systemów samochodów tworzące architekturę wykorzystywaną w budowie całej gamy modelowej.

Korzyści płynące z korzystania z platform technologicznych zauważyli praktycznie wszyscy liczący się na rynku producenci aut jednak ogromne koszty związane z ich rozwojem powodują, że wielu producentów w celu optymalizacji kosztów albo decyduje się na wspólne rozwijanie technologii z innymi partnerami albo na zakup licencji od koncernów które już takie platformy posiadają.

Takie tendencje na rynku powodują też zmiany podejścia dostawców komponentów, coraz częściej dostawcy którzy jeszcze nie dawno oferowali indywidualne komponenty, oferują teraz albo stosunkowo łatwe do integracji modułowe systemy albo nawet tworzą partnerstwa z innymi dostawcami technologii i uzupełniając swoje kompetencje, proponują producentom aut prawie kompletne platformy gotowe do adaptacji i integracji. Jest to szczególnie widoczne w dobie elektromobilności – duże koszty rozwoju nowych technologii powodują, że firmy poszukują optymalnych modeli finansowych a oferowanie rynkowi kompletnych rozwiązań technologicznych staje się standardem. Również ElectroMobility Poland pracuje nad pozyskaniem dedykowanej do samochodów elektrycznych platformy technologicznej, która będzie podstawą do zbudowania własnej gamy modelowej.

Czy jest możliwa budowa tożsamości marki w oparciu o pozyskaną platformę?

Fakt, że polski samochód elektryczny zostanie zbudowany w oparciu o kupioną technologię platformy budzi pytania o unikatowe cechy tych pojazdów. Platforma to tylko część całkowitego samochodu decydujące głównie o technologicznych walorach auta. Modułowe podejście do projektowania architektury platformy a także ogromne możliwości jej konfiguracji pozwalają na opracowanie unikalnego charakteru właściwości samochodu z punktu widzenia użytkownika. O charakterze aut danej marki decydują w dużej mierze stylistyka nadwozia, odpowiednia aranżacja, dobór materiałów wnętrza oraz konfiguracja funkcjonalności i interfejsu użytkownika.

Od dawna w ramach tych samych koncernów marki współdzieliły technologię, co nie przeszkadzało w budowaniu ich unikatowych marek. Citroen pod względem technologicznym w niewielkim stopniu różni się od marki Peugeot należącej do tego samego koncernu. Rolą polskiego zespołu ElectroMobility Poland jest takie zdefiniowanie atrybutów funkcjonalnych i stylistycznych nowej marki aby przyszli nabywcy jednoznacznie kojarzyli DNA polskich samochodów.
Cechami, które mają wyróżniać polską markę samochodów elektrycznych jest rozpoznawalny i atrakcyjny wygląd zewnętrzny, przestrzenność i ergonomia wnętrza, praktyczny interfejs użytkownika, oraz poza techniczne aspekty związane z gwarancją oraz kosztami użytkowania przy zachowaniu najwyższych standardów jakości oczekiwanych w danym segmencie cenowym.

Jak wykorzystać potencjał polskich inżynierów do budowania własnych rozwiązań technologicznych?

Projektowanie i budowa samochodów wymaga ogromnej wiedzy zarówno w obszarach technicznych, procesowych jak i organizacyjnych. Własność intelektualna i kompetencje kadry są niezbędnym czynnikiem pozwalającym na rozwijanie i wdrażanie zaawansowanych technologii i są niezbędnym czynnikiem umożliwiającym rozwój przemysłu motoryzacyjnego. Wykorzystywanie zagranicznych, doświadczonych  partnerów do realizacji projektu pozwala na znaczące ograniczenie ryzyk projektowych związanych z jakością oraz dotrzymaniem harmonogramu prac ale niezwykle istotnym zagadnieniem jest odpowiednie wykorzystanie potencjału takiej współpracy do budowania kompetencji w firmie oraz wśród lokalnych partnerów. Dlatego też ElectroMobility Poland skupia się nie tylko na ścisłej współpracy z zagranicznymi partnerami ale też na zapewnieniu odpowiedniego transferu wiedzy poprzez integracji własnych zespołów z zespołami doświadczonych partnerów. Stopniowo, wraz z rozwojem własnej kadry projekt w coraz większym stopniu będzie realizowany przez własne zespoły.

Planujemy także budowanie własnych, lokalnych kompetencji w kluczowych obszarach związanych z techniczną integracją oraz maksymalnym angażowaniu polskich firm inżynieryjnych. Firmy te już obecnie współpracują z międzynarodową branżą motoryzacyjną jako jej renomowani poddostawcy. Przedsiębiorstwa te dynamicznie się rozwijają i budują kompetencje w obszarach modelowania i symulacji w środowiskach CAD i CAE, rozwoju układów sterowania czy przeprowadzania zaawansowanych testów.  Długofalowo, budowa nowej marki samochodowej na terenie Polski umożliwi rozbudowanie kompetencji i specjalizacji w najbardziej perspektywicznych dziedzinach związanych ze współczesną motoryzacją czyli opracowaniem napędów elektrycznych, technologii bateryjnych, a także systemami teleinformatycznymi (ICT) oraz wspierającymi kierowcę (ADAS). Systemy te coraz pełniej wykorzystywane w samochodach, w przyszłości będą pełnić coraz większą rolę w definiowaniu aut, a tym samym w decyzjach zakupowych.

Powstanie lokalnej marki samochodowej tworzy także możliwości współpracy ze światem akademickim. Absolwenci naszych uczelni technicznych posiadają ogromny potencjał który może posłużyć do rozwoju zaawansowanych technologii wykorzystanych przy budowie i modernizacji części i systemów samochodowych. Projekt polskiej marki motoryzacyjnej może pozwolić na efektywniejsze alokowanie grantów badawczych i koncentracji na projektach, które mają szansę industrializacji i wykorzystania dla potrzeb rozwoju .

Budowanie łańcucha dostaw dla polskiego samochodu elektrycznego.

W chwili obecnej praktycznie większość części auta może być wyprodukowane w Polsce. Wierzymy, że projekt polskiego samochodu elektrycznego przyczyni się do rozwoju rodzimych przedsiębiorstw, które już obecnie współpracują z branżą motoryzacyjną.

Budowa polskiej marki motoryzacyjnej jest jednym z bardziej skomplikowanych i zarazem perspektywicznych projektów jakie w chwili obecnej są realizowane. Jest to duże wyzwanie zarówno w od strony finansowej, organizacyjnej jak i technicznej. Od strony inżynieryjnej ElectroMobility Poland stara się podchodzić w bardzo praktyczny sposób.

Zapraszając do współpracy, renomowanych międzynarodowych partnerów zapewniamy techniczną jakość i międzynarodowy standard produkcji samochodów, które mamy nadzieję niedługo trafią na nasze drogi. Projekt ma również długofalowe zadanie integracji polskich kompetencji inżynieryjnych i tworzenie własnych rozwiązań technologicznych, które będą stanowiły podstawę do konkurowania na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku motoryzacji przyszłości.

Łukasz Maliczenko
Dyrektor Rozwoju technicznego Produktu

ElectroMobility Poland.