Kontakt dla dostawców

Informacje dla dostawców

EMP realizując swoje cele biznesowe przykłada szczególną wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Poprzez aktywne wspieranie ElectroMobility Poland (dalej: EMP, Spółka) w realizacji naszej strategii biznesowej, nasi Dostawcy pełnią istotną rolę w tworzeniu wspólnego ekosystemu odpowiedzialności społecznej, ekonomicznej, etycznej i klimatycznej.

Kodeks Postępowania Dostawców ElectroMobility Poland S.A. pobierz [pdf, 680KB]

Dane podstawowe
Obszary działalności
Informacje dodatkowe
Załączniki (max. 3, format PDF)

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ElectroMobility Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001), Al. Jerozolimskie 81.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@emobilitypoland.pl

Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, stanowiska, numeru NIP, służbowego adresu email i numeru telefonu przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) w celu podjęcia działań zmierzających do podjęcia współpracy. Zgoda, której Pan/Pani udzieliła może zostać cofnięta w każdym momencie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Czytaj więcej