Kontakt dla dostawców

Dane podstawowe
Obszary działalności
Informacje dodatkowe
Załączniki (max. 3, format PDF)

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ElectroMobility Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001), Al. Jerozolimskie 81.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@emobilitypoland.pl

Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, stanowiska, numeru NIP, służbowego adresu email i numeru telefonu przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) w celu podjęcia działań zmierzających do podjęcia współpracy. Zgoda, której Pan/Pani udzieliła może zostać cofnięta w każdym momencie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Czytaj więcej