Izera na solidnych fundamentach: kamienie milowe projektu, największe wyzwania i szanse

7 grudnia, Katowice: Rok po rozpoczęciu współpracy w ramach partnerstwa technologicznego z Geely – globalnym liderem w zakresie elektromobilności – spółka ElectroMobility Poland (EMP) podsumowała efekty prac nad projektem Izera.

Na jakim etapie jest Izera?

W listopadzie 2023 roku zakończono drugą fazę projektową realizowaną we współpracy z Geely i Pininfariną związaną z pierwszym samochodem z gamy modelowej Izery. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami będzie to SUV. Etap ten ostatecznie potwierdził szczegółowe założenia techniczne, wykonalność oraz model biznesowy przedsięwzięcia.

Uwzględniając wszystkie strumienie prac oraz metodologię branżową, projekt został zrealizowany w około 40% i jest prowadzony zgodnie ze wszystkimi standardami obowiązującymi w przemyśle motoryzacyjnym.

Z łącznej kwoty dotychczasowego finansowania projektu (500 milionów złotych) firma wydała do tej pory ok. 277 milionów, z czego ponad trzy czwarte (78%) zostało przeznaczone na prace projektowe i przygotowanie inwestycji. Zespół EMP liczy obecnie ok. 130 osób – specjalistów z kluczowych obszarów związanych m.in. z rozwojem technicznym, dystrybucją, produktem rozszerzonym, łańcuchem dostaw czy uruchomieniem produkcji. #LudzieIzery posiadają wieloletnie doświadczenie w niemal wszystkich koncernach motoryzacyjnych i znanych startupach.

Założenia biznesowe naszego projektu pozostają aktualne, rośnie jego wartość i skala. Wszystkie dotychczasowe zobowiązania wynikające z harmonogramu prac zostały spełnione w terminie. Mamy gotowy plan na następne etapy projektu. Oczywiście przed nami wciąż wiele wyzwań, ale najważniejsza, z punktu widzenia osiągania dalszych celów, jest teraz stabilność, także finansowa, oraz konsekwencja w działaniu. Przedsięwzięcia takie jak Izera są realizowane w perspektywie wieloletniej – skomentował Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland.

Główne obszary realizacji projektu:

Produkt i dystrybucja

 • Zakończenie prac nad projektem stylistycznym pierwszego modelu – SUVa. Wykonanie modeli w skali 1:1 – zarówno projektu zewnętrznego, jak i wnętrza pojazdu.
 • Zamknięcie pełnej specyfikacji technicznej samochodu i wszystkich kluczowych celów technicznych. Uzyskanie gotowości do zakończenia prac nad powierzchniami stylistycznymi i zaangażowania pełnej gamy dostawców w proces projektowy.
 • Rozpoczęcie prac nad procesem homologacyjnym wspólnie z konsorcjum Applus IDIADA i Łukasiewicz-PIMOT (Przemysłowego Instytutu Motoryzacji). Przedmiotem współpracy pomiędzy Izerą a polsko-hiszpańskim konsorcjum jest opracowanie pełnego planu homologacji dla trzech modeli samochodów elektrycznych, nad którymi pracuje ElectroMobility Poland. Świadectwo homologacji jest obowiązkowym dokumentem, który umożliwi EMP wprowadzenie Izery na rynki europejskie.
 • Zespół inżynieryjny oraz zespół zakupowy pracuje nad optymalizacją kosztową w formule design-to-cost, czyli dopasowaniem decyzji technologicznych do celów kosztowych pojazdu.
 • Rozpoczęcie prac projektowych z kluczowymi dostawcami komponentów. Włączenie dostawców w prace projektowe takich elementów jak np. lampy czy deska rozdzielcza.
 • Podpisanie listów intencyjnych dotyczących dystrybucji Izery na kilku kluczowych rynkach europejskich m.in. w krajach Beneluksu, w Hiszpanii i Portugalii. Kolejne umowy zostaną podpisane w przyszłym roku.

Uruchomienie produkcji

 • Zakończenie procesu formalnego związanego z pozyskaniem 117 ha działki na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, na którym powstanie fabryka. Pierwsze prace przygotowawcze rozpoczną się na przełomie roku.
 • Zakończenie prac nad projektem budowalnym.
 • Spółka jest w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej – uzyskano już opinię Sanepidu, Wód Polskich, RDOŚ, Urzędu Marszałkowskiego. Jeszcze w grudniu bieżącego roku planowane jest pozyskanie decyzji. Następnie złożony zostanie wniosek do urzędu miasta Jaworzna w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
 • Trwa przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy fabryki w Jaworznie,
 • Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku, a ich koniec przewidziany jest na ostatni kwartał 2025 roku.

Rozwój łańcucha dostaw:

 • Zakończenie szczegółowego tzw. Planu Sourcingowego (planu postępowań zakupowych dla komponentów pozyskiwanych z rynku lokalnego i harmonogramu włączenia dostawców do projektu) dla wszystkich systemów, części i podzespołów.
 • Nawiązanie relacji i podjęcie rozmów o zakresie potencjalnej współpracy z ponad 250 dostawcami specjalizującymi się w dostawach komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Podpisanie umów na rozwój koncepcji technicznej pięciu kluczowych komponentów samochodu z długim czasem rozwoju (Early Supply Involvement – ESI) obejmujących: deskę rozdzielczą, panele drzwiowe, konsolę centralną, siedzenia i światła. Koncepcje już zostały zrealizowane.
 • Zgodnie z założeniami Planu Sourcingowego zostały uruchomione procesy zakupowe dla ponad połowy komponentów zdefiniowanych jako komponenty do pozyskania lokalnie.
 • W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie pozostałych pakietów zakupowych na rynek.

Plany związane z zatrudnieniem w fabryce Izery w Jaworznie

Pojawienie się nowoczesnego zakładu wielkoseryjnej produkcji samochodów w Jaworznie będzie katalizatorem zmian i ogromną szansą dla pracowników na śląskim rynku pracy.

 • Pierwszy kluczowy etap rozwoju zespołu ElectroMobility w Jaworznie to najbliższe 2 lata do momentu uruchomienia produkcji pod koniec 2025 r. W tym okresie planowane jest zatrudnienie ok. 600 osób w samym obszarze produkcji. Będzie to obsada niezbędna do uruchomienia jednej zmiany linii produkcyjnej.
 • Do końca 2026 roku zatrudnienie w fabryce może znaleźć 2000 osób. Zatrudnienie będzie zwiększać się wraz ze wzrostem produkcji w kolejnych latach. Liczba ludzi zatrudnionych w zakładzie zależy od wolumenów produkcyjnych.

W pierwszym etapie poszukiwani będą wysoko wykwalifikowani pracownicy dla wszystkich sekcji produkcyjnych:

 • doświadczeni specjaliści oraz eksperci BHP i ochrony środowiska,
 • w spawalni, lakierni i montażu: inżynierowie utrzymania ruchu, inżynierowie produkcji, mechanicy, automatycy, pneumatycy, elektronicy, elektrycy, programiści, technologowie i specjaliści procesu, operatorzy urządzeń linii produkcyjnej,
 • specjaliści nadzoru inwestorskiego przy budowie fabryki oraz specjaliści utrzymania infrastruktury,
 • kierownicy i specjaliści jakości produktu, procesów, wyrobów oraz audytorzy,
 • inżynierowie i specjaliści logistyki, planowania produkcji i planowania materiałowego, zarządzania gospodarka magazynową,
 • doświadczeni kupcy materiałów bezpośrednich, specjaliści ds. logistyki (planowanie, transport, obsługa celna), inżynierowie jakości dostawców.

Na kolejnym etapie w 2025 roku planowane jest dalsze rozszerzenie zespołu inżynierów oraz rozpoczęcie rekrutacji osób do produkcji bezpośredniej, celem zapewnienia obsady linii produkcyjnych aż do uzyskania pełnej wydajności produkcji.

Oferta pracy w Izerze będzie kierowana do osób mieszkających w promieniu ok. 50 km od Jaworzna. Obejmuje to aglomerację śląską oraz obszar zachodniej Małopolski, łącznie z Krakowem. Na tym obszarze zlokalizowane są już fabryki samochodów, kluczowi dostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego, a także ośrodki badawczo-rozwojowe – mówi Sławomir Bekier, członek zarządu ds. finansowych w ElectroMobility Poland.

Będziemy mogli zaoferować unikalną w skali naszego kraju możliwość uczestnictwa w projekcie uruchomienia nowej fabryki samochodów elektrycznych tworzonej według najnowszych standardów obowiązujących w branży. Do tej pory tego typu zakłady zazwyczaj tworzone były za granicą. Ważnym czynnikiem wpływającym na decyzje o dołączeniu do zespołu Izery może być poczucie sprawczości, a także – z uwagi na charakter organizacji – możliwość rozwijania kompetencji w obszarach związanych z elektromobilnością czy możliwość awansu – dodaje Sławomir Bekier.

Tło rynkowe projektu

Polski sektor motoryzacyjny to jeden z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki generujący 8% PKB. Dynamika rozwoju tego sektora w dużej mierze zależy dziś od tego, jak radzą sobie na rynku firmy produkujące części i komponenty do samochodów. To one są kołem zamachowym rodzimej motoryzacji i od ich losu zależy jej przyszłość. Polscy dostawcy mają w Europie i na świecie wyrobioną markę. Cieszą się zaufaniem dużych koncernów, dostarczając wysoką jakość produkcji, którą udaje się osiągać wciąż konkurencyjnymi kosztami pracy.

Upowszechnienie elektromobilności, zmiana technologiczna z silnika spalinowego na elektryczny i idące za tym zmiany w łańcuchach dostaw i modelach biznesowych otwierają przed polskimi producentami komponentów zupełnie nowe szanse biznesowe, ale przynoszą także wyzwania. Większość tego typu firm produkuje dziś na potrzeby motoryzacji spalinowej, a w łańcuchach dostaw zajmują one bezpieczną, ale dość niską pozycję podwykonawców pracujących dla producentów współpracujących z koncernami. Zmiany, które w niedługim czasie zreformują całkowicie sektor automotive w Europie, mogą sprawić, że rola tych przedsiębiorstw zmaleje lub zupełnie stracą one rynek zbytu dla swoich produktów. Jednocześnie 8 na 10 części dziś produkowanych dla samochodów spalinowych będzie musiała zostać znacząco zmodyfikowana lub w ogóle nie będzie potrzebna w konstrukcji samochodu elektrycznego. To olbrzymie wyzwanie dla branży, ale także dla gospodarki, ponieważ jedno wygenerowane w motoryzacji miejsce zatrudnienia generuje od 1 do 3 miejsc pracy w innych sektorach.

Raporty branżowe wskazują, że bez proaktywnego działania państwa w ciągu 10 lat zagrożone jest ok. 17 tys. miejsc pracy w przemyśle motoryzacyjnym.

Powstanie Izery i związane z tym pozyskanie nowej technologii jest dla polskich producentów części i komponentów, firm z obszaru IT, a także lokalnego sektora badawczo-rozwojowego ogromną szansą rozwojową. Umożliwi ona nie tylko awans w hierarchii dostawców, ale dzięki efektywnej koordynacji umożliwi budowanie lokalnej specjalizacji oraz zapewni możliwość wdrożenia efektów prac do produkcji. Wzmocnienie obszaru B+R polskich firm umożliwi wzmocnienie przewag kompetencyjnych, a tym samym konkurencję opartą również na własności intelektualnej. Te zmiany są nie tylko szansą na rozwój, ale i warunkiem koniecznym utrzymania mocnej pozycji całego sektora w Polsce.

Tomasz Kędzierski, dyrektor wykonawczy ds. strategii i rozwoju biznesu, ElectroMobility Poland:

„Izera to projekt oparty o racjonalną analizę trendów rynkowych i realistyczne założenia biznesowe, realizowany zgodnie ze standardami panującymi w branży automotive przez zespół doświadczonych specjalistów z wielu obszarów, którzy rozwijali swoje kompetencje w pracy dla wiodących uczestników rynku. To także projekt, którego realizacja wpisuje się w gospodarcze wyzwania, jakie stają przed Śląskiem i całą branżą motoryzacyjną. Świadczą o tym nie tylko nasze deklaracje czy słowa, ale realne postępy w realizacji projektu, analizy biznesowe oraz, coraz częściej pojawiające się publicznie, opinie obiektywnych ekspertów, obserwatorów rynku czy przedstawicieli mediów”.

Najczęściej czytane

AC/DC – ładowanie prądem stałym lub przemiennym

Czytaj więcej

Czy auto elektryczne ma standardowy akumulator 12V?

Czytaj więcej

Jak działa hamowanie w autach elektrycznych?

Czytaj więcej

Czy e-samochody mają skrzynie biegów?

Czytaj więcej

Przestronność, design, nowoczesne technologie – czym wyróżnia się Izera?

Czytaj więcej

Izera otwiera się na potencjalnych dostawców

Czytaj więcej