Faq

Polski samochód elektryczny – najpopularniejsze pytania o projekt, sposób jego realizację i główne założenia biznesowe.

Jak ElectroMobility Poland chce zbudować nowoczesne samochody elektryczne, które będą konkurować na rynku ze znanymi markami. Jakie jest podejście do realizacji projektu.
Zmiana napędu spalinowego na elektryczny znacznie obniża bariery wejścia na rynek dla nowych firm, co widać już na kilku rynkach, gdzie z sukcesami działają lokalni producenci. Budowa polskiej marki motoryzacyjnej nie jest działaniem wbrew logice rynkowych rozwiązań funkcjonujących w branży. Realizacja projektu w pierwszej fazie opierać się będzie o współpracę z wybranymi globalnymi firmami, m.in. integratorem technicznym, dostawcą platformy, baterii czy studiem stylistycznym. Wybierając platformę poszukiwane były synergie z globalnymi graczami. Samodzielne rozwijanie platformy trwałoby zdecydowanie zbyt długo, byłoby znacznie droższe. Elektromobilność to sojusze i współpraca firm w znacznie większej skali niż w przypadku technologii spalinowych. Współpraca EMP ze strategicznymi partnerami może być korzystna dla obu stron, chociażby w przypadku współdzielenia np. łańcucha dostaw.
Czy pozyskana platforma będzie kupione na rynku czy przygotowane specjalnie dla ElectroMobility Poland?
Opracowanie platformy tylko dla EMP oprócz zalet „customowego” rozwiązania byłoby obarczone wieloma ryzykami oraz wymagałoby znacznie większych nakładów. ElectroMobility Poland pragmatycznie podchodzi do projektu. Chcemy pozyskać dojrzałe rozwiązanie technologiczne, które umożliwi szybką adaptację do założonych dla projektu parametrów. Zakup istniejącego produktu pozwala np. na współdzielenie łańcucha dostaw czyli jednego z kluczowych obszarów decydujących o finalnej cenie produktu.
Czym jest Integrator techniczny i jaka jest jego rola ?
Integrator techniczny to kluczowy partner odpowiadający za kompleksowy proces projektowania gamy modelowej według specyfikacji koncepcji technicznej opracowanej przez EMP. Jego rolą jest opracowanie i wdrożenie do produkcji projektu samochodu w oparciu o pozyskaną platformę technologiczną. Budowanie samochodu to bardzo złożony i wielowątkowy proces obejmujący zarówno wybór i integrację wybranych technologii, przeprowadzenie testów, homologacji oraz współpracę z dostawcami części i całych systemów. Wszystko to dzieję się według szczegółowo zaplanowanego harmonogramu z uwzględnieniem złożonych procesów technologicznych i jakościowych. Bardzo ważnym elementem jest również zaplanowanie i doprowadzenie do produkcji aut. Te elementy wymagają zarówno odpowiedniej wiedzy technicznej jak i procesowej, dlatego współpraca w tym strategicznym obszarze z partnerem, który w swoim portfolio ma współpracę z większością największych firm motoryzacyjnych minimalizuje wiele ryzyk projektowych.
Na ile wykorzystane elementy będą rodzimej produkcji, a na ile
importowane (przez rodzimą produkcję rozumiane są także firmy zachodnich
koncernów mające zakłady w Polsce)?
Szacuje się, że docelowo w kilkuletniej perspektywie ok 60 % części i komponentów samochodu będzie pochodziło z fabryk zlokalizowanych na terenie Polski. Może to być trudne do osiągnięcia w pierwszej fazie produkcji, ze względu na kluczowe komponenty (np. silnik, bateria). Jednak bez wątpienia polskie firmy mają potencjał do tego aby awansować w hierarchii dostawców dla branży i dostarczać elementy na pierwszy montaż. Taką szansę daje budowa polskiej marki motoryzacyjnej.
Często pada określenie „polski samochód elektryczny”. W jakim sensie może on być polski?
Współczesny sposób definiowania narodowość marki to szeroki temat . Auta ElectroMobility Poland mają być produkowane w Polsce, przez polską firmę przy wykorzystaniu potencjału polskich inżynierów i firm. Projekt ma szanse przynieść wymierne korzyści dla inwestorów, branży motoryzacyjnej czy polskiej gospodarki. Z pewnością skorzysta na nim także region, w którym ostatecznie powstanie fabryka. Miejsce rejestracji firmy, pochodzenie kapitału, a także lokalizacja fabryki determinują polski charakter projektu. Przy projekcie zatrudnieni są i skala ta będzie się sukcesywnie powiększać polscy inżynierowie, którzy stworzyli główne założenia i fundamenty projektu. Od strony stylistycznej przy projekcie pracuje Tadeusz Jelec – jeden z najsłynniejszych polskich projektantów samochodów.

Nowoczesny przemysły motoryzacyjny ma globalny charakter. Wejście we współpracę z zagranicznymi partnerami, czy zakup technologii są konieczne do tego aby zagwarantować wysoką jakość produktu i nabyć własność intelektualną oraz know-how. Docelowo firma planuje przejmowanie kluczowych kompetencji od zagranicznych partnerów i wykorzystywanie ich samodzielnie lub we współpracy z polskim firmami. To jeden z fundamentów projektu polskiej marki samochodów elektrycznych.
Na rok 2023 EMP zapowiada rozpoczęcie seryjnej produkcji aut elektrycznych. Docelowo ma ona wynieść 200 tys. sztuk rocznie. Czy to realny termin, osiągalna skala produkcji?
Na pierwszym etapie produkcji fabryka ma mieć moc produkcyjną na 100 tys. sztuk z możliwością podniesienia produkcji do 200 tyś. Oczywiście to nie są wolumeny aut, które zaczną zjeżdżać z linii produkcyjnej od pierwszego dnia funkcjonowania fabryki. Możliwości produkcyjne są planowane elastycznie tak aby rozwijać je wraz z rozwojem marki i wzrostem zapotrzebowania ze strony klientów.
Firma zakłada uruchomienie produkcji w 2023 roku. Na tym etapie ten termin jest realny, potwierdzony masterplanem technicznym przygotowanym wspólnie z integratorem technicznym.
Czy 200 tys. aut miałoby znaleźć nabywców wyłącznie na polskim rynku?
200 tys. to docelowe moce produkcyjne fabryki, a nie planowana początkowo sprzedaż. Fabryki planuje się w sposób modułowy, a zakład produkcyjny EMP w pierwszej fazie ma mieć wydolność 100 tys. egz. z możliwością rozbudowy o kolejne 100. Założenia sprzedażowe zostały opracowane na realnych podstawach mając na uwadze zakładany rozwój rynku. Szczegóły założeń oczywiście są informacją poufną, natomiast docelowo ok. 40% produkcji może być lokowane na innych rynkach europejskich. Funkcjonując na otwartym europejskim rynku samochody muszą być konkurencyjne, dlatego tak ważne są cechy funkcjonalne i przewagi konkurencyjne marki, którymi firma będzie walczyć o klienta.
Dlaczego projektowane modele będą z segmentu C?
Wynika to ze szczegółowej analizy rynku jaką EMP przeprowadziło na etapie tworzenia biznes planu i strategii. Najbardziej popularnymi samochodami są w tej chwili hatchbacki klasy C. Ich uniwersalność i praktyczność powodują, że samochody te znajdują nabywców zarówno na rynku indywidualnym jak i flotowym. Dlatego planowane jest rozpoczęcie produkcji od tego segmentu. Na kolejnym etapie planowane jest rozszerzenie gamy produktowej o segment B.
Jak planowana jest przyszła sieć sprzedaży i serwisowa dla nowej marki ? Czy będą to dealerzy sprzedający wyłącznie te auta czy też byłaby to druga, trzecia marka w ich portfolio? Kto miałby taką sieć zorganizować i nią zarządzać?
Tworzenie oddzielnej, dedykowanej naszej marce sieci tradycyjnej dealerskiej i serwisowej nie tylko nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego ale stałoby w kontrze do obecnych tendencji rynkowych i przenoszenia sprzedaży do kanałów online. W przypadku ElectroMobility Poland i tzw „polskim samochodzie elektrycznym” planowana jest „lekka kosztowo”, efektywna sieci dystrybucji, gdzie klient będzie mógł fizycznie w tzw. „show roomach” poznać, doświadczyć markę i modele, ale konfiguracja i zamówienie miałaby miejsce przez Internet. W jakimś zakresie zbudowane będą także tradycyjne salony sprzedaży, dla tych klientów, którzy nie będą gotowi na przeprowadzenie całej transakcji online, ale będzie to sieć bardzo ograniczona.
Jeżeli chodzi o serwis to specyfika samochodów elektrycznych i ich znacznie mniejsza liczba czynności serwisowych sugeruje budowanie sieci naprawczej w oparciu o starannie wyselekcjonowanych partnerów. Oczywiście planowane jest również posiadanie własnych centrów serwisowych dla bardziej kompleksowej obsługi.
Dlaczego Polacy mieliby kupować polski samochód elektryczny?
Przede wszystkim Polacy chcą kupować auta wysokiej jakości. Samochody EMP pod względem technicznym i funkcjonalnym nie będą odróżniać się od konkurentów rynkowych. Design aut będzie pozycjonował je w wyższym segmencie odpowiadając tym samym na zapotrzebowanie polskiego rynku. Fakt, że najlepiej sprzedają się samochody używane nie przeszkadza we wzrostach sprzedaży rozwoju rynku nowych samochodów. Modele abonamentowe sprawiają, że coraz więcej klientów decyduje się na korzystanie z samochodu nowego. Oferta rynkowa i sposób korzystania z samochodów oraz fakt, że będzie to polska marka sprawi, że samochody te będą atrakcyjne zarówno dla klientów instytucjonalnych jak i osób prywatnych.
Jakie były efekty konkursu i postępowania w pierwszej fazie projektu. Jakie są efekty tego etapu. ?
Wynikiem postępowania była konstatacja, że żaden z podmiotów w nim uczestniczących nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć organizacyjnie projektu o tej skali. W pierwotnej koncepcji rolą EMP miało być jedynie wsparcie kapitałowe oraz pomoc takim podmiotom. Po analizach biznesowych i technicznych firma doszła do przekonania, że żadna ze zgłoszonych koncepcji nie spełnia oczekiwań. Nowa strategia spółki przyjęta w połowie 2018 roku zakłada zatem, że to EMP będzie podmiotem odpowiedzialnym kompleksowo za przedsięwzięcie. Zmieniono również samą definicję produktu uznając, że większą szanse będą miały uniwersalne samochody klasy C, niż planowane pierwotnie „małe autka miejskie”. Przy takiej definicji gamy modelowej, kierunki stylistyczne jakie pozyskaliśmy w roku 2017 nie mogły być wykorzystane w obecnej fazie.
Dlaczego stylistyczne opracowanie gamy modelowej zlecono włoskiej firmie. Czy nie mamy zdolnych polskich projektantów ?
Kompleksowy proces designu gamy modelowej samochodów jest niesłychanie wymagający nie tylko od strony stylistycznej, ale również projektowej oraz sprzętowej. Według EMP nie ma w tej chwili jednego doświadczonego polskiego podmiotu, który mógłby samodzielnie zrealizować to zadanie. W całym procesie EMP czuwało nad zgodnością prac projektantów z DNA marki, koncepcją techniczną i założeniami biznesowymi. Należy pamiętać, że konsultantem stylistyki był Tadeusz Jelec, który miał bardzo duży wpływ na finalny projekt.