Faq

Polski marka samochodów elektrycznych Izera – najpopularniejsze pytania o projekt, sposób jego realizację i główne założenia biznesowe.

1. Jak ElectroMobility Poland chce zbudować nowoczesne samochody elektryczne, które będą konkurować na rynku ze znanymi markami? Jakie jest podejście do realizacji projektu?
Zmiana napędu spalinowego na elektryczny znacznie obniża bariery wejścia na rynek dla nowych firm, co widać już na kilku rynkach, gdzie z sukcesami działają lokalni producenci. Budowa polskiej marki motoryzacyjnej Izera nie jest działaniem wbrew logice rynkowych rozwiązań funkcjonujących w branży. Realizacja projektu w pierwszej fazie opierać się będzie o współpracę z wybranymi globalnymi firmami, m.in. integratorem technicznym, dostawcą platformy, baterii czy studiem stylistycznym. Wybierając platformę poszukiwaliśmy synergii z globalnymi graczami. Samodzielne rozwijanie platformy trwałoby zdecydowanie zbyt długo, byłoby znacznie droższe. Elektromobilność to sojusze i współpraca firm w znacznie większej skali niż w przypadku technologii spalinowych. Współpraca EMP ze strategicznymi partnerami może być korzystna dla obu stron, chociażby w przypadku współdzielenia np. łańcucha dostaw.
2. Czy pozyskana platforma będzie kupiona na rynku czy przygotowana specjalnie dla ElectroMobility Poland?
Opracowanie platformy tylko dla EMP oprócz zalet „customowego” rozwiązania byłoby obarczone wieloma ryzykami oraz wymagałoby znacznie większych nakładów. ElectroMobility Poland pragmatycznie podchodzi do projektu. Chcemy pozyskać dojrzałe rozwiązanie technologiczne, które umożliwi szybką adaptację do założonych dla projektu parametrów. Zakup istniejącego produktu pozwala np. na współdzielenie łańcucha dostaw czyli jednego z kluczowych obszarów decydujących o finalnej cenie produktu.
3. Często pada określenie „polski samochód elektryczny”. W jakim sensie może on być polski?
Współczesny sposób definiowania narodowość marki to szeroki temat . Auta ElectroMobility Poland mają być produkowane w Polsce, przez polską firmę przy wykorzystaniu potencjału polskich inżynierów i firm. Projekt ma szanse przynieść wymierne korzyści dla inwestorów, branży motoryzacyjnej czy polskiej gospodarki. Z pewnością skorzysta na nim także Jaworzno (miejsce lokalizacji fabryki) jak i cały Śląsk. Miejsce rejestracji firmy, pochodzenie kapitału, a także lokalizacja fabryki determinują polski charakter projektu. Przy projekcie zatrudnieni są (i skala ta będzie się sukcesywnie powiększać) polscy inżynierowie, którzy stworzyli główne założenia i fundamenty projektu. Od strony stylistycznej przy projekcie pracuje Tadeusz Jelec – jeden z najsłynniejszych polskich projektantów samochodów.

Nowoczesny przemysły motoryzacyjny ma globalny charakter. Wejście we współpracę z zagranicznymi partnerami, czy zakup technologii są konieczne do tego aby zagwarantować wysoką jakość produktu i nabyć własność intelektualną oraz know-how. Docelowo firma planuje przejmowanie kluczowych kompetencji od zagranicznych partnerów i wykorzystywanie ich samodzielnie lub we współpracy z polskim firmami. To jeden z fundamentów projektu polskiej marki samochodów elektrycznych.
4. Czym projekt budowy polskiej marki samochodów elektrycznych Izera różni się od innych tego typu projektów, które były i są realizowane w Polsce?
Fundamentalnym założeniem i ideą projektu takiego jak Izera nie jest stworzenie prototypu bądź pojedynczego modelu samochodu ale marki motoryzacyjnej produkującej docelowo całą gamę modelową aut. To czyni z Izery projekt w warunkach polskich unikatowy a jednocześnie wpływa na specyfikę tego przedsięwzięcia i prac nad nim. Stworzenie marki samochodów i sprawnego przedsiębiorstwa motoryzacyjnego zajmującego się masową produkcją aut wymaga zaplanowania i realizacji szeregu procesów nie tylko inżynieryjnych czy związanych z budową fabryki ale marketingowych, kadrowych, związanych z budową atrakcyjnej oferty rynkowej, systemem sprzedaży i dystrybucji czy serwisowania aut. Przyjęta przez EMP formuła realizacji projektu stwarza, że jego realizacja jest pracochłonna i czasochłonna jednak takie podejście do tematu tworzy solidne fundamenty pod funkcjonowania firmy na konkurencyjnym rynku w perspektywie długoletniej.
5. Czym jest integrator techniczny i jaka jest jego rola?
Integrator techniczny to kluczowy partner odpowiadający za kompleksowy proces projektowania gamy modelowej według specyfikacji koncepcji technicznej opracowanej przez EMP. Jego rolą jest opracowanie i wdrożenie do produkcji projektu samochodu w oparciu o pozyskaną platformę technologiczną. Budowanie samochodu to bardzo złożony i wielowątkowy proces obejmujący zarówno wybór i integrację wybranych technologii, przeprowadzenie testów, homologacji oraz współpracę z dostawcami części i całych systemów. Wszystko to dzieję się według szczegółowo zaplanowanego harmonogramu z uwzględnieniem złożonych procesów technologicznych i jakościowych. Bardzo ważnym elementem jest również zaplanowanie i doprowadzenie do produkcji aut. Te elementy wymagają zarówno odpowiedniej wiedzy technicznej jak i procesowej, dlatego współpraca w tym strategicznym obszarze z partnerem, który w swoim portfolio ma współpracę z większością największych firm motoryzacyjnych minimalizuje wiele ryzyk projektowych.
6. Czym jest inwestor zastępczy i jaka jest jego rola?
Inwestor zastępczy to podmiot, który koordynuje i nadzoruje prace budowlane, w tym: opracowuje projekt budowlany oraz przeprowadza procesy przetargowe na wybór generalnych wykonawców zakładu produkcyjnego. Spółka ElectroMobility Poland S.A. podpisała umowę z PROCHEM S.A. o zastępstwo inwestycyjne w formule EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management). PROCHEM S.A. będzie także odpowiadać za uzyskanie pozwolenia na budowę (w tym m.in. decyzji środowiskowej dla inwestycji) oraz doprowadzenia do terminowego i jakościowego zakończenia wszystkich prac budowlanych, jak i odbiorowych fabryki w Jaworznie.
7. Czym jest planista zakładu i jaka jest jego rola?
Planista zakładu to podmiot, który łączy wiele elementów m.in.: inżynierię produkcji, procesy budowlane, uzgodnienia techniczne i wymagania środowiskowe. Tym samym konieczność zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, w szczególności w obrębie wydziału lakierniczego, czy optymalne zaplanowanie procesów logistycznych. Są one kluczowe dla prawidłowego zaprojektowania zakładu i linii produkcyjnych. Planista zakładu ściśle współpracuje z inwestorem zastępczym.

Spółka ElectroMobility Poland S.A. podpisała umowę z firmą Dürr Systems AG na świadczenie usług inżynieryjnych. Do zadań planisty zakładu należy m.in. zaprojektowanie linii produkcyjnych dla fabryki Izery, opracowanie koncepcji procesu produkcyjnego dla wszystkich trzech wydziałów produkcyjnych (spawalni, lakierni i montażu), opracowanie wytycznych do projektu budowlanego w zakresie technologii produkcji, a także opracowanie wewnętrznego procesu logistycznego zakładu oraz schematów funkcjonalnych dla procesu lakierniczego wraz z systemami oczyszczania powietrza. Planowaniem zakładu zajmuje się firma Dürr Consulting, będąca częścią Dürr Systems AG.
8. Dlaczego projektowane modele będą z segmentu C?
Wynika to ze szczegółowej analizy rynku jaką EMP przeprowadziło na etapie tworzenia biznes planu i strategii. Najbardziej popularnymi samochodami są w tej chwili hatchbacki klasy C. Ich uniwersalność i praktyczność powodują, że samochody te znajdują nabywców zarówno na rynku indywidualnym jak i flotowym. Dlatego planowane jest rozpoczęcie produkcji od tego segmentu. Na kolejnym etapie planowane jest rozszerzenie gamy produktowej o segment B.
9. Jak planowana jest przyszła sieć sprzedaży i serwisowa dla nowej marki? Czy będą to dealerzy sprzedający wyłącznie te auta czy też byłaby to druga, trzecie marka w ich portfolio? Kto miałby taką sieć zorganizować i nią zarządzać?
Tworzenie oddzielnej, dedykowanej naszej marce sieci tradycyjnej dealerskiej i serwisowej nie tylko nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego ale stałoby w kontrze do obecnych tendencji rynkowych i przenoszenia sprzedaży do kanałów online. W przypadku ElectroMobility Poland i Izery planowana jest „lekka kosztowo”, efektywna sieci dystrybucji, gdzie klient będzie mógł fizycznie w tzw. „show roomach” poznać, doświadczyć markę i modele, ale konfiguracja i zamówienie miałaby miejsce przez Internet. W jakimś zakresie zbudowane będą także tradycyjne salony sprzedaży, dla tych klientów, którzy nie będą gotowi na przeprowadzenie całej transakcji online, ale będzie to sieć bardzo ograniczona. Jeżeli chodzi o serwis to specyfika samochodów elektrycznych i ich znacznie mniejsza liczba czynności serwisowych sugeruje budowanie sieci naprawczej w oparciu o starannie wyselekcjonowanych partnerów. Oczywiście planowane jest również posiadanie własnych centrów serwisowych dla bardziej kompleksowej obsługi.
10. Dlaczego Polacy mieliby kupować polski samochód elektryczny?
Jak wynika z badania KANTAR przygotowanego dla ElectroMobility Poland, aż 79 proc. Polaków chce, by Polska posiadała własną markę samochodów elektrycznych. Zdaniem 46 proc. ankietowanych rozwój polskiej marki samochodów elektrycznych spowoduje większą dostępność cenową elektryków, a dla 40 proc. wpłynie na szybkość budowania infrastruktury ładowania. Z kolei 20 proc. uważa, że przełoży się to na rozwiązania legislacyjne podnoszące popularność aut elektrycznych.

Polacy chcą kupować auta wysokiej jakości. Samochody EMP pod względem technicznym i funkcjonalnym nie będą odróżniać się od konkurentów rynkowych. Design aut będzie pozycjonował je w wyższym segmencie odpowiadając tym samym na zapotrzebowanie polskiego rynku. Fakt, że najlepiej sprzedają się samochody używane nie przeszkadza we wzrostach sprzedaży rozwoju rynku nowych samochodów. Modele abonamentowe sprawiają, że coraz więcej klientów decyduje się na korzystanie z samochodu nowego. Nasze analizy wskazują, że atrakcyjna oferta rynkowa i sposób korzystania z samochodów oraz fakt, że będzie to polska marka sprawi, że samochody te będą atrakcyjne zarówno dla klientów instytucjonalnych, jak i osób prywatnych.
11. Dlaczego fabryka Izery powstanie w Jaworznie?
Przy wyborze lokalizacji ważny jest szereg czynników, takich jak atrakcyjna lokalizacja działki i jej dobre skomunikowanie, dostępność mediów (energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja), kształt i wielkość terenu, sposób użytkowania terenu, możliwość rozbudowy inwestycji o zaplecze logistyczne dla partnerów. To wszystko gwarantowało Jaworzno.

Teren, gdzie powstanie fabryka, daje bezpośredni dostęp do drogi dwupasmowej DK79 oraz jej dalszego połączenia z S1 i autostradą A4. W pobliżu znajduje się linia kolejowa zapewniająca transport komponentów i gotowego produktu. To umożliwia lepsze ułożenie procesu produkcyjnego i optymalizację kosztów. Na terenie Województwa śląskiego nie ma lepszej lokalizacji niż Jaworzno.
12. Czemu fabryka Izery ma powstać na terenach zalesionych? W jaki sposób EMP dba/chce zadbać o stan środowiska naturalnego na terenach na których wybudowany ma zostać zakład produkcyjny EMP?
Teren gdzie powstanie fabryka Izery jest obszarem silnie zdegenerowanym, miejscami pustynnym. To teren pogórniczy i poprzemysłowy, którego rekultywacja nie powiodła się. ElectroMobility Poland jako spółka dla której ważne są aspekty związane z ochroną przyrody i środowiska naturalnego planuje szereg działań środowiskowych w tym także nasadzenia kompensacyjne na teranie całego kraju.
13. W jaki sposób fabryka Izery wpłynie na lokalną gospodarkę?
W jaworzańskiej fabryce powstanie docelowo 3 tysiące miejsc pracy. Dodatkowo około 12 tysięcy osób znajdzie miejsca pracy u poddostawców i kooperantów. Budowa fabryki w Jaworznie wpisuje się także w transformację całego regionu, który ma duże tradycje przemysłowe i potencjał do rozwoju, ale który staje także przed znaczącymi wyzwaniami związanymi z koniecznością dostosowania się do wymogów polityki klimatycznej i koniecznością transformacji energetycznej. Zważywszy także na rozwinięty sektor motoryzacji Śląsk może upatrywać w elektromobilności szansy na rozwój i stworzenie unikatowej specjalizacji gospodarczej.
14. Na jakie obszary polskiej gospodarki wpłynie Izera?
Projekt Izera to przede wszystkim szansa na stworzenie specjalizacji polskiej gospodarki w obszarze elektromobilności. Własny producent samochodów to unikatowa szansa nie tylko na budowanie lokalnego łańcucha dostawców, to również możliwość łączenia firm już operujących w obszarze szeroko rozumianej nowej mobilności ze światem badawczo-rozwojowym poprzez umożliwienie wdrażania do produkcji efektów wspólnych prac. Bez współpracy w tym obszarze trudno sobie w dłuższej perspektywie wyobrazić np. rozwój polskich technologii bateryjnych czy napędów.