ElectroMobility Poland

Spółka ElectroMobility Poland S.A. powstała w październiku 2016 roku jako inicjatywa czterech polskich grup energetycznych – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Energa SA, Enea S.A. oraz Tauron Polska Energia S.A. Każda z nich objęła po 25 % kapitału akcyjnego, uzyskując w ten sposób po 25 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Dnia 30 września 2021 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze objęcia nowo wyemitowanych akcji Spółki przez Skarb Państwa, który tym samym stał się większościowym akcjonariuszem Spółki.

Dnia 16 stycznia 2023 r. Skarb Państwa ponownie objął akcje Spółki nowej emisji w zamian za wkład pieniężny. Kapitał zakładowy wynosi 534.738.926,92 zł i został w pełni wpłacony.

Skład akcjonariuszy ElectroMobility Poland SA

Akcjonariusz Łączny % głosów na Walnym Zgromadzeniu
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 2,3%
Enea S.A. 2,3%
Energa SA 2,3%
TAURON Polska Energia S.A. 2,3%
Skarb Państwa 90,8%

Misja i działalność

Zmiany, które dokonują się obecnie w świecie motoryzacji, odchodzenie od silnika spalinowego i zastępowanie go silnikiem elektrycznym – to prawdziwa rewolucja. To także szansa dla nowych, wchodzących na rynek firm takich jak ElectroMobility Poland. Spółka tworzy prototypy pierwszych samochodów elektrycznych i buduje nową polską markę motoryzacyjną.

Elektromobilność przestała już być mglistą wizją przyszłości, a staje się technologiczną i biznesową rzeczywistością, która z jednej strony inspiruje coraz większą rzeszę konsumentów, wskazując jednocześnie kierunki rozwoju motoryzacji na całym świecie. Również w Polsce od kliku lat elektromobilność konsekwentnie się rozwija – przybywa samochodów i stacji ładowania, rośnie zainteresowanie kierowców tego typu pojazdami, pojawiają się nowe rodzaje usług takich jak elektryczny carsharing, firmy energetyczne rozwijają nowe modele biznesowe związane z elektromobilnością oraz testują nowe rozwiązania technologiczne. W zgodnej opinii ekspertów w najbliższych latach transport elektryczny zrewolucjonizuje także polski rynek samochodowy.

Polski producent samochodów to również możliwość efektywniejszego wydawania środków na badania i rozwój i koncentrowanie się na projektach, które mogą być wdrażane do produkcji. Powstanie i rozwój polskiej marki samochodów elektrycznych może przyczynić się również do rozwoju polskiej branży producentów części i komponentów samochodowych i ich awansu w hierarchii dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego, a tym samym zwiększenie ich obrotów. Elektromobilność to szansa na rozwój nie tylko dla firm z branży motoryzacyjnej ale także elektroenergetycznej, teleinformatycznej i mechanicznej.

Władze spółki

Zarząd ElectroMobility Poland SA

Paweł Poneta – Pełniący Obowiązki Prezesa Zarządu
Sławomir Bekier – Członek Zarządu ds. Finansowych

Rada Nadzorcza ElectroMobility Poland SA

Jarosław Więcek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sławomir Miklaszewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej
Katarzyna Maj – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Mazur – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Poneta – Członek Rady Nadzorczej

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000651242
NIP: 701-063-92-62
Regon: 366027550
Kapitał zakładowy: 534.738.926,92 zł
Kapitał wpłacony: 534.738.926,92 zł