ElectroMobility Poland

Spółka ElectroMobility Poland SA powstała w październiku 2016 roku jako inicjatywa czterech polskich koncernów energetycznych – PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA oraz Tauron Polska Energia SA.

Każdy z nich objął po 25 proc. kapitału akcyjnego, uzyskując w ten sposób po 25 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Skład akcjonariuszy ElectroMobility Poland SA

Misja i działalność

Zmiany, które dokonują się obecnie w świecie motoryzacji, odchodzenie od silnika spalinowego i zastępowanie go silnikiem elektrycznym – to prawdziwa rewolucja. To także szansa dla nowych, wchodzących na rynek firm takich jak ElectroMobility Poland. Spółka tworzy prototypy pierwszych samochodów elektrycznych i buduje nową polską markę motoryzacyjną.

Elektromobilność przestała już być mglistą wizją przyszłości, a staje się technologiczną i biznesową rzeczywistością, która z jednej strony inspiruje coraz większą rzeszę konsumentów, wskazując jednocześnie kierunki rozwoju motoryzacji na całym świecie. Również w Polsce od kliku lat elektromobilność konsekwentnie się rozwija – przybywa samochodów i stacji ładowania, rośnie zainteresowanie kierowców tego typu pojazdami, pojawiają się nowe rodzaje usług takich jak elektryczny carsharing, firmy energetyczne rozwijają nowe modele biznesowe związane z elektromobilnością oraz testują nowe rozwiązania technologiczne. W zgodnej opinii ekspertów w najbliższych latach transport elektryczny zrewolucjonizuje także polski rynek samochodowy.

Polski producent samochodów to również możliwość efektywniejszego wydawania środków na badania i rozwój i koncentrowanie się na projektach, które mogą być wdrażane do produkcji. Powstanie i rozwój polskiej marki samochodów elektrycznych może przyczynić się również do rozwoju polskiej branży producentów części i komponentów samochodowych i ich awansu w hierarchii dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego, a tym samym zwiększenie ich obrotów. Elektromobilność to szansa na rozwój nie tylko dla firm z branży motoryzacyjnej ale także elektroenergetycznej, teleinformatycznej i mechanicznej.

Władze spółki

Zarząd ElectroMobility Poland SA

Piotr Zaremba – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza ElectroMobility Poland SA

Piotr Daniel Moncarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Czak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Bartłomiej Nowak – Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Wilski – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Wiatrak – Członek Rady Nadzorczej

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000651242
NIP: 701-063-92-62
Regon: 366027550
Kapitał zakładowy: 70 000 000 zł
Kapitał wpłacony: 70 000 000 zł