Słownik

A

 • AC
 • AC

  inaczej nazywany prądem przemiennym, stosowany jest w sieciach energetycznych na całym świecie. Charakteryzuje się zmiennymi wartościami chwilowymi, przy czym wahania są okresowo powtarzalne. Oznacza to, że natężenie prądu naprzemiennie osiąga wartości dodatnie i ujemne, dlatego też prąd przemienny często oznacza się symbolem sinusoidy. Ładowanie prądem przemiennym samochodu elektrycznego odbywa się przy udziale wbudowanej do auta ładowarki, która zmienia prąd przemienny na stały, pozwalając na jego ładowanie (zwykle jest to proces dłuższy, tzw. „wolne ładowanie”).

 • Akcyza
 • Akcyza

  podatek, który ma za zadanie zmniejszyć popyt na wybrane produkty. Dotyczy przede wszystkim wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, wyrobów ropopochodnych, czy samochodów.

 • Amper (A)
 • Amper (A)

  to jednostka natężenia prądu elektrycznego w Międzynarodowym Układzie Jednostek SI.  Amper wyraża szybkość przepływu ładunku przez przekrój poprzeczny przewodnika. Jeden amper jest liczbowo równy natężeniu takiego prądu, gdy przez poprzeczny przekrój przewodnika przepływa ładunek jednego kulomba (C) w czasie jednej sekundy.

 • AV-ADAS
 • AV-ADAS

  (z ang. Advanced Driver-Assistance Systems) – tym mianem określa się systemy mechaniczne, które wspomagają kierowcę podczas jazdy. Odpowiadają one m.in. za monitorowanie martwego pola pojazdu, informowanie o mimowolnym opuszczeniu pasa ruchu, wykryciu objawów zmęczenia u kierowcy czy zagrożeniu kolizji z innym pojazdem lub pieszym. Systemy bezpieczeństwa mają za zadanie minimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzenia drogowego podczas jazdy.

B

 • Baterie litowo-jonowe
 • Baterie litowo-jonowe

  typ akumulatorów często spotykany we współczesnych samochodach elektrycznych. Opierają się o elektrody wykonane z węgla i tlenków metali, a rolę elektrolitu pełnią sole litowe zawarte w mieszaninie organicznych rozpuszczalników. Baterie litowo-jonowe  łączą dużą pojemność elektryczną ze stosunkowo niską wagą.

 • BEV (Battery Electric Vehicle)
 • BEV (Battery Electric Vehicle)

  samochód o napędzie wyłącznie elektrycznym, który czerpie energię konieczną do zasilania układu jezdnego z pokładowego zestawu baterii. Auta typu BEV są doładowywane z gniazdka.

C

 • Car Sharing
 • Car Sharing

  system polegający na współdzieleniu samochodu, przyjmujący formę wynajmu na minuty. W ramach tej usługi kierowcy za pośrednictwem specjalnej aplikacji mogą wypożyczyć pojazd. Płacą za wynajem, ale nie ponoszą kosztu związanego z zakupem auta, wykupieniem ubezpieczenia czy zakupem paliwa. Po zakończeniu wypożyczenia, samochód, w zależności od operatora, może być zwracany na wyznaczonym parkingu lub w dowolnym punkcie, znajdującym się w strefie działań operatora. Car sharing jest jednym ze sposobów na ograniczenie liczby pojazdów poruszających się i parkujących w centrach miast.

 • CCS
 • CCS

  (ang. Combined Charging System), Combo2 – standard w wersji europejskiej, który odpowiada za ładowanie prądem jedno lub trójfazowym. Wartość natężenia w jego przypadku sięga obecnie do 200 A, napięcie waha się między 200 a 600 V, a moc wynosi nawet 120 kW, przy czym najczęściej zawiera się w zakresie 20 – 50 kW. Zakłada się, że kolejna generacja będzie osiągać moc maksymalną do 350 kW, przy napięciu ładowania 1000 V i prądzie 350A. Na rynku amrykańskim występuje inny wariant CCS – system Combo 1.

 • CHAdeMO
 • CHAdeMO

  jeden z pierwszych standardów wtyczek ładujących do samochodów elektrycznych, odpowiada za ładowanie baterii prądem stałym (DC). Wartość natężenia, w zalezności od wariantu, waha się w zakresie 50 do nawet 400A w wariancie CHAdeMO 2.0. Napięcie w większości przypadków osiąga wartość sięgającą 500V, ale zakłada się, że w wariancie 2.0 osiągnie ono poziom nawet 1000V. Moc tego typu ładowarek szacuje się od 20kW do nawet 400kW w wariancie 2.0, przy czym najbardziej rozpowszechnione są warianty z mocą nie przekraczającą 50kW. Wtyczkę typu CHAdeMO spopularyzował m.in. Nissan Leaf. Standard został opracowany w Azji, stąd wiele pojazdów azjatyckich marek ładowanych jest właśnie za pomocą CHAdeMO.

 • CNG
 • CNG

  (z ang. Compressed Natural Gas) to mieszanina sprężonych gazów węglowodorowych, stąd bywa nazywany sprężonym gazem ziemnym, przechowywany jest w butlach sprężony do ciśnienia 20-25 MPa. Może służyć jako paliwo samochodowe, które zapewnia niską emisję zanieczyszczeń podczas procesu spalania, dlatego też pojazdy wykorzystujące CNG objęte są przywilejami wynikającymi z ustawy o elektromobilności. Ze względu na konieczność znaczącego sprężenia gazu, transportowanie i magazynowanie go w dużych ilościach bywa problematyczne, co jest jednym z powodów niewielkiej liczby stacji tankowania, które oferują CNG. Zaletą tego paliwa jest również stosunkowo niska masa. Wadą –  konieczność stosowania wytrzymałaych zbiorników.

  Samochody, które mają być napędzane CNG wymagają montażu odpowiedniej instalacji. Występują również pojazdy fabrycznie dostosowane do zasilania gazem CNG.

D

 • DC
 • DC

  (z ang. Compressed Natural Gas) to mieszanina sprężonych gazów węglowodorowych, stąd bywa nazywany sprężonym gazem ziemnym, przechowywany jest w butlach sprężony do ciśnienia 20-25 MPa. Może służyć jako paliwo samochodowe, które zapewnia niską emisję zanieczyszczeń podczas procesu spalania, dlatego też pojazdy wykorzystujące CNG objęte są przywilejami wynikającymi z ustawy o elektromobilności. Ze względu na konieczność znaczącego sprężenia gazu, transportowanie i magazynowanie go w dużych ilościach bywa problematyczne, co jest jednym z powodów niewielkiej liczby stacji tankowania, które oferują CNG. Zaletą tego paliwa jest również stosunkowo niska masa. Wadą –  konieczność stosowania wytrzymałaych zbiorników.

  Samochody, które mają być napędzane CNG wymagają montażu odpowiedniej instalacji. Występują również pojazdy fabrycznie dostosowane do zasilania gazem CNG.

 • Dżul (J)
 • Dżul (J)

  to jednostka pracy, energii oraz ciepła w Międzynarodowym Układzie Jednostek SI. Za pomocą dżula określa się m.in. energię potrzebną do przesłania prądu elektrycznego. Jeden dżul (1J) to inaczej iloczyn strumienia energii (1W) i jednostki czasu (1s).

E

 • E2E (End-to-end)
 • E2E (End-to-end)

  ekosystem polegający na całościowej obsłudze konkretnego systemu przez jeden podmiot. Na rynku elektromobilności może to dotyczyć chociażby sieci stacji ładowania zbudowanej i obsługiwanej przez dostawcę energetycznego. Firma stawia ładowarki, dostarcza do nich prąd oraz projektuje aplikację, za pomocą której kierowcy korzystają z sieci.

 • EBITDA
 • EBITDA

  zysk operacyjny firmy, który jest wyrażony kwotą zawierającą takie wartości jak: podatki, odsetki od zaciągniętych kredytów i sumy amortyzacyjne.

 • Elektromobilność
 • Elektromobilność

  zagadnienia związane z całokształtem rynku pojazdów o napędzie elektrycznym. Elektromobilność dotyczy zarówno budowy pojazdów elektrycznych, warunków i specyfiki ich eksploatacji, jak i szeroko rozumianej infrastruktury ładowania oraz kwestii gospodarczo-prawnych.
  Elektryfikacja transportu zyskała na znaczeniu w ostatnich latach – w coraz większej liczbie państw wprowadzane są regulacje, które mają ograniczyć liczbę i zakres stosowania pojazdów spalinowych na rzecz zeroemisyjnych samochodów elektrycznych (EV, z ang. Electric Vehicles). Głównym celem popularyzacji elektromobilności jest przede wszystkim poprawa stanu powietrza w dużych aglomeracjach miejskich.

 • EV (electric vehicle)
 • EV (electric vehicle)

  pojazd, dla którego jednym ze źródeł siły napędowej jest silnik elektryczny. Do gamy tego typu środków transportu zwykle zalicza się wyłącznie auta czysto elektryczne.

F

 • FCEV/FCV (Fuel Cell Electric Vehicle)
 • FCEV/FCV (Fuel Cell Electric Vehicle)

  elektryczny układ napędowy, który nie czerpie prądu ze stacji ładującej, a z wbudowanej elektrowni w postaci ogniwa wodorowego. Zaletą takiego rozwiązania jest wyjątkowa ekologiczność – poza prądem skutkiem procesu łączenia cząsteczek tlenu i wodoru jest woda. Wadą bez wątpienia jest stopień skomplikowania układu oraz problemy z uzyskiwaniem i przechowywaniem wodoru. Magazynowaniem energii eletrycznej wytworzonej w ogniwie paliwowym zajmują się baterie.

G

 • Gniazdo
 • Gniazdo

  port wbudowany w pojeździe, do którego kierowca podłącza złącze ładujące ze stacji. Gniazda są wykonywane w różnych standardach, z czego najczęściej spotyka się trzy: Typ 2 (tzw. Mennekes), CHAdeMO i CCS Combo 1 lub 2. Porty ładujące na ogół są lokalizowane w przedniej części pojazdu (często pod grillem) tak, aby maksymalnie ułatwić korzystanie ze stacji ładującej.

 • Gridbooster
 • Gridbooster

  magazyn energii elektrycznej czerpiący prąd zarówno z sieci, jak i źródeł odnawialnych, który jednocześnie może pełnić funkcję ładowarki dla samochodów elektrycznych.

H

 • Hamowanie z odzyskiem energii, hamowanie rekuperacyjne
 • Hamowanie z odzyskiem energii, hamowanie rekuperacyjne

  to mechanizm, który umożliwia odzyskanie energii kinetycznej wytracanej podczas hamowania i jej zamianę na energię elektryczną. Podczas tradycyjnego hamowania, energia kinetyczna zamieniana jest na energię cieplną, która jednak jest nieużyteczna. Uzyskana w procesie hamowania rekuperacyjnego energia elektryczna jest kumulowana, dzięki czemu umożliwia wydłużenie zasięgu pojazdów z napędem elektrycznym. Rozwiązanie może być również stosowane w pojazdach spalinowych, w których odzyskaną energię odbierają dodatkowe silniki elektryczne działające jak prądnice.

  Do określenia systemu często używa się również nazwy KERS (z ang. Kinetic Energy Recovery System).

 • Hybryda plug-in (PHEV)
 • Hybryda plug-in (PHEV)

  samochód hybrydowy o napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym pokładowe baterie można doładować z gniazdka. Auta typu PHEV zazwyczaj w trybie elektrycznym osiągają prędkość nawet 130 km/h oraz oferują zasięg na poziomie 60 – 70 kilometrów.

 • Hybryda, klasyczna hybryda
 • Hybryda, klasyczna hybryda

  samochód hybrydowy, a więc posiadający napęd spalinowo-elektryczny, w którym energia ładująca silniki elektryczne może zostać wytworzona wyłącznie przez spalanie benzyny, w przeciwieństwie do hybryd typu plug-in, które można doładować z gniazdka. Hybrydy dzielimy ponadto na szeregowe i równoległe w zalezności od sposobu połączenia silnika elektrycznego z silnikiem spalinowym.

I

 • ICE
 • ICE

  (z ang. Internal Combustion Engine) to silnik spalania wewnętrznego, który wytwarza energię mechaniczną poprzez proces spalania mieszanki paliwowej. Jednostki tego typu mogą korzystać z różnego rodzaju napędów, a w tym oleju napędowego, benzyny, CNG czy LPG.

 • Inwestycja brownfield
 • Inwestycja brownfield

  inwestycje skierowane do terenów zindustrializowanych, które polegają na ponownym wykorzystaniu obszaru. Bardzo często inwestycje typu brownfield są realizowane np. na terenach zniszczonych fabryk.

 • Inwestycja greenfield
 • Inwestycja greenfield

  inwestycje przemysłowe prowadzone na terenach, które do tej pory były pozbawione infrastruktury technicznej, a pełniły rolę związaną m.in. z rolnictwem.

J

K

 • KERS
 • KERS

  (z ang. Kinetic Energy Recovery System) to mechanizm, który umożliwia odzyskanie energii kinetycznej wytracanej podczas hamowania i jej zamianę na energię elektryczną. Podczas tradycyjnego hamowania, energia kinetyczna zamieniana jest na energię cieplną, która jednak jest nieużyteczna.

 • Koń mechaniczny (KM)
 • Koń mechaniczny (KM)

  często stosowana w motoryzacji jednostka określająca moc pojazdu. Jeden koń mechaniczny równy jest około 735,5 watom (W).

 • Kulomb (C)
 • Kulomb (C)

  to jednostka ładunku elektrycznego w Międzynarodowym Układzie Jednostek SI. Jeden kulomb to ładunek elektryczny przenoszony w czasie 1 sekundy przez prąd o natężeniu 1 ampera (A).

L

 • LPG
 • LPG

  (z ang. Liquefied Petroleum Gas) to płynna mieszanina propanu i butanu (stąd popularne w Polsce określenie gaz propan-butan), używana m.in. jako paliwo samochodowe. W temperaturze pokojowej i przy ciśnieniu równemu 1 atmosferze, ma postać gazu, jednak wzrost ciśnienia powoduje skroplenie substancji, dlatego bywa nazywany również skroplonym gazem ziemnym. LPG powstaje podczas rafinacji ropy naftowej, może być również pozyskiwany ze złóż gazu ziemnego. Uważany za jedno z bardziej przyjaznych środowisku paliw samochodowych.
  Samochody napędzane LPG wymagają montażu odpowiedniej instalacji. Pojazdy takie wciąż w większości wykorzystują np. benzynę do rozruchu silnika, a dopiero po jego rozgrzaniu i osiągnieciu właściwej prędkości obrotowej następuje przełączenie zasilania na LPG.

M

 • Magazyn energii
 • Magazyn energii

  elektrochemiczny akumulator magazynujący energię elektryczną. W przypadku samochodów mianem elektrochemicznego magazynu energii określa się baterię pokładową.

 • MHEV
 • MHEV

  (z ang. Mild Hybrid Electric Vehicle) to „łagodny” układ hybrydowy, w którym wiodącą rolę odgrywa jednostka spalinowa. Obok niej inżynierowie umieszczają niewielkich rozmiarów silnik elektryczny, który pełni przede wszystkim rolę rozrusznika i alternatora. Zasada działania MHEV jest prosta – silnik elektryczny unieruchamia silnik spalinowy za każdym razem, gdy auto jest na postoju lub np. dojeżdża do skrzyżowania.

 • Moc
 • Moc

  to wielkość fizyczna, określająca pracę wykonaną w jednostce czasu. Moc równa 100 watom wskazuje, że dany obiekt jest w stanie wykonać pracę 100 dżuli w ciągu jednej sekundy. Jednostką mocy jest wat [W]. Moc urządzeń elektrycznych wyraża się natomiast iloczynem natężenia i napięcia elektrycznego.

N

 • Nieodnawialne źródła energii
 • Nieodnawialne źródła energii

  źródła energii, które są dostępne w naturze w ograniczonym zakresie. Do nieodnawialnych źródeł energii zaliczyć można węgiel kamienny, węgiel brunatny, uran, torf, ropę naftową czy gaz ziemny.

O

 • OEM
 • OEM

  (z ang. Original Equipment Manufacturer) to firma produkująca części i podzespoły, które w ramach pierwszego montażu trafiają do samochodów osobowych. Elementy typu OEM są jednak nie tylko elementem obiegu pierwotnego. Trafiają również na rynek wtórny w charakterze oryginalnych części zamiennych.

 • Om (Ω)
 • Om (Ω)

  to jednostka oporu elektrycznego (rezystancji) w Międzynarodowym Układzie Jednostek SI. Wielkość oporu określa się na poziomie 1 om, gdy przyłożone do przewodnika napięcie 1 wolta  (V) doprowadzi do przepływu prądu o natężeniu 1 ampera (A).

 • Operator punktu ładowania
 • Operator punktu ładowania

  firma zarządzająca siecią lub pojedynczą stacją ładującą do samochodów elektrycznych. To ona odpowiada za budowę i obsługę infrastruktury oraz ma za zadanie stworzyć system rozliczeniowy za pobraną przez samochód elektryczny energię.

 • OZE
 • OZE

  odnawialne źródła energii w postaci wiatru, promieni słonecznych, opadów, pływów morskich, fal morskich i geotermii. To źródła, które się nigdy nie wyczerpią i zawsze będzie można je wykorzystywać do produkcji energii elektrycznej.

P

 • Paliwa alternatywne
 • Paliwa alternatywne

  materiały i substancje, które mogą zastąpić paliwa konwencjonalne/kopalne (np. benzyna i olej napędowy) i służyć do zasilania pojazdów. Dobrym przykładem paliw alternatywnych jest nie tylko biodiesel, propan, wodór czy syntetyczny diesel, ale także m.in. energia elektryczna.

 • PM 10
 • PM 10

  pyły krążące w powietrzu, o średnicy wynoszącej mniej niż 10 mikrometrów. Ich występowanie jest związane z procesem spalania paliw stałych i ciekłych.

 • PM 2,5
 • PM 2,5

  pyły krążące w powietrzu, o średnicy wynoszącej mniej niż 2,5 mikrometrów, które w dużej mierze odpowiadają za tworzenie smogu w miastach. Według WHO to typ pyłów, który jest szczególnie groźny dla zdrowia i życia ludzkiego.

 • Pojazd autonomiczny
 • Pojazd autonomiczny

  pojazd wyposażony w zaawansowane systemy elektroniczne, pozwalające komputerowi sterującemu na przejęcie kontroli nad prędkością oraz torem jazdy. W wersji obecnie spotykanej, m.in. ze względu na uwarunkowania prawne  nie ma jeszcze mowy o pełnej autonomizacji. Samochód może się samodzielnie poruszać na wyznaczonej trasie, jednak kierowca mimo wszystko musi kontrolować jego poczynania i być gotowy na przejęcie koła kierownicy w sytuacji kryzysowej lub nietypowej.

 • Pojazd elektryczny
 • Pojazd elektryczny

  pojazd, dla którego źródłem siły napędowej jest silnik elektryczny. Do gamy tego typu środków transportu zwykle zalicza się auta czysto elektryczne, nie zaś pojazdy zelektryfikowane, czyli korzystające z technologii hybrydowej, hybrydowej typu plug-in czy zasilane za pomocą ogniwa paliwowego.

 • Punkt ładowania
 • Punkt ładowania

  inaczej stacja ładowania. Punkt, w którym kierowca ma możliwość doładowania baterii w samochodzie elektrycznym.

R

 • REEV
 • REEV

  (z ang. Range-extended Electric Vehicles) samochód napędzany silnikiem elektrycznym, przy czym jest on w stanie wydłużyć swój zasięg bateryjny za pomocą motoru spalinowego, wcielającego się w rolę generatora prądu. Silnik spalinowy nie jest jednak połączony bezpośrednio z układem napędowym. Alternatywnie technologia jest nazywana hybrydą szeregową.

 • Rekuperacja
 • Rekuperacja

  to mechanizm, który umożliwia odzyskanie energii kinetycznej wytracanej podczas hamowania i jej zamianę na energię elektryczną. Podczas tradycyjnego hamowania, energia kinetyczna zamieniana jest na energię cieplną, która jednak jest nieużyteczna. Uzyskana w ten sposób energia elektryczna jest kumulowana, dzięki czemu umożliwia wydłużenie zasięgu pojazdów elektrycznych. Rozwiązanie może być również stosowane w pojazdach spalinowych, w których odzyskaną energię odbierają dodatkowe motory elektryczne działające jak prądnice.

S

 • Smog
 • Smog

  związki chemiczne i pyły w postaci dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenków węgla, sadzy i węglowodorów, utrzymujące się w powietrzu nad miastami, które powodują zamglenie oraz są groźne dla zdrowia i życia ludzi. Zanieczyszczenia tworzące smog są wynikiem emisji gazów przez pojazdy, zakłady produkcyjne oraz np. elektrociepłownie.

 • SNT (Strefa Niskoemisyjnego Transportu)
 • SNT (Strefa Niskoemisyjnego Transportu)

  strefa wyznaczona najczęściej w centrum miasta, do dostępnych połączeń dostępne są tylko samochody zeroemisyjne lub o obniżonym zasięgu korzystania z szkodliwych działań. Pozostałe auta często można wjechać do strefy dopiero po wniesieniu opłat. Celem tego typu strefy jest ograniczenie emisji chociaż w CO2 w centrach dużych miast.

 • Stacja ładowania
 • Stacja ładowania

  punkt, w którym kierowca ma możliwość doładowania baterii w samochodzie elektrycznym, odpowiednik stacji benzynowej dla pojazdów elektrycznych. Stacja jest wyposażona w konieczną infrastrukturę, w tym podłączenie do sieci zasilającej czy złącze dokujące w gnieździe ładującym auta. Stacje ładowania są najczęściej montowane przy centrach handlowych, w centrach miast oraz przy kluczowych szlakach drogowych kraju. Mogą oferować możliwość standardowego lub szybkiego ładowania baterii.

 • Strefa niskoemisyjna
 • Strefa niskoemisyjna

  strefa wyznaczona najczęściej w centrum miasta, w której nieodpłatnie mogą poruszać się jedynie samochody zeroemisyjne lub o obniżonym wskaźniku emisji szkodliwych związków. Pozostałe pojazdy są uprawnione do wjazdu na teren strefy najczęściej dopiero po uiszczeniu opłaty. Celem wprowadzania tego typu stref jest ograniczenie emisji chociażby CO2 w centrach dużych miast.

 • Szybkie ładowanie
 • Szybkie ładowanie

  uzupełnianie zapasów energii w bateriach pojazdów elektrycznych przy użyciu prądu DC – czyli prądu stałego. W takim przypadku już dziś istnieje możliwość doładowania nawet 80% pojemności akumulatora w zaledwie 30 minut.

T

 • TCO
 • TCO

  (z ang. Total Cost of Ownership – całkowity koszt posiadania) – całkowity koszt związany z posiadaniem np. samochodu. Do TCO zalicza się nie tyle koszt zakupu, co utrata wartości w czasie jego posiadania, wydatki związane z serwisowaniem, zakupem paliwa, ewentualnymi naprawami oraz wykupieniem ubezpieczenia. Na podstawie wskaźnika TCO ocenia się realną skalę kosztów poniesionych w związku z posiadaniem konkretnego modelu auta.

 • Tlenek azotu (NOx)
 • Tlenek azotu (NOx)

  związek chemiczny zbudowany z cząsteczek tlenu i azotu, który wchodzi w skład spalin emitowanych przez pojazdy z silnikami benzynowymi czy wysokoprężnymi. Tlenki azotu mają bardzo negatywny wpływ na ludzkie zdrowie, dlatego istotne jest ich ograniczenie, np. poprzez zmniejszenie liczby pojazdów z silnikami spalinowymi.

 • Typ 2 („Mennekes”)
 • Typ 2 („Mennekes”)

  od 2013 roku oficjalna wtyczka stosowana na terenie Unii Europejskiej – to w ten standard powinny być wyposażane pojazdy sprzedawane na terenie Starego Kontynentu. Umożliwia ładowanie zarówno prądem stałym, jak i zmiennym.

U

 • Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
 • Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

  ustawa w dużej mierze regulująca rynek paliw alternatywnych w Polsce, uchwalona w sierpniu 2006 roku. Do tej pory akt był kilkukrotnie nowelizowany, a jedna z najważniejszych zmian pojawiła się w nim w czerwcu 2018 roku. To wtedy wprowadzone zostało pojęcie opłaty emisyjnej, która w dużej mierze ma być przeznaczona rozwój elektromobilności w Polsce.

 • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

  ustawa odnosząca się do tematu elektromobilności w Polsce, która została uchwalona w styczniu 2018 roku. Za jej sprawą w polskim porządku prawnym pojawiło się kilka kluczowych terminów, w szczególności strefy czystego transportu. Poza tym ustawa zakłada m.in. zdjęcie podatku akcyzowego z pojazdów elektrycznych, stymulowanie budowy sieci punktów ładujących oraz daje założenia dla wdrażania elektrycznego transportu miejskiego.

V

 • Vehicle-to-Grid (V2G )
 • Vehicle-to-Grid (V2G )

  to system, który umożliwia dwukierunkowy przepływ energii pomiędzy pojazdem elektrycznym (lub hybrydowym) a siecią elektroenergetyczną. Dzięki temu możliwe jest ładowanie pojazdu w nocy, gdy zapotrzebowanie na energię oraz jej ceny są niskie, a w ciągu dnia, gdy zapotrzebowanie na energię jest wysokie, oddawanie jej do sieci. Pobór energii z baterii pojazdu do sieci odbywa się w określonych sytuacjach szczególnego zapotrzebowania sieci energetycznej, wyłącznie za wiedzą użytkownika, umożliwiając również dokonanie rozliczenia kosztów, poniesionych przez kierowcę.

W

 • Wat (W)
 • Wat (W)

  to jednostka mocy w Międzynarodowym Układzie Jednostek SI. Wat określa więc ile mocy potrzebne jest do wykonania pracy równej 1 dżulowi w ciągu jednej sekundy. Za pomocą watów wyraża się, np. zużycie energii elektrycznej. Tysiąc watów to kilowat (kW). W motoryzacji często zamiast kW używa się potocznie jednostki KM (koni mechanicznych) do określania mocy pojazdu. W przbliżeniu 1KM=1,36kW.

 • Wolne ładowanie
 • Wolne ładowanie

  uzupełnianie zapasów energii w akumulatorach pojazdu przy użyciu prądu AC. Rolę ładowarki przyjmuje wtedy np. przejściówka ładująca, dołączona do pojazdu w momencie zakupu i wpinana do standardowego gniazdka, ewentualnie stacja zwykłego ładowania. Wolne ładowanie trwa nawet kilkanaście godzin, ale jest „zdrowsze” dla ogniw akumulatora i wydłuża czas ich wysokiej sprawności.

 • Wolt (V)
 • Wolt (V)

  to jednostka napięcia elektrycznego w Międzynarodowym Układzie Jednostek SI. Jest to różnica pomiędzy dwoma punktami przewodnika, w którym płynie stały prad o natężeniu 1 ampera (A), a moc pobierana pomiędzy tymi punktami jest równa 1(W).

X

 • xEV
 • xEV

  ogół pojazdów elektrycznych, w którym ujęte są nie tylko pojazdy korzystające wyłącznie z silnika zasilanego prądem, ale także m.in. wspierające się motorami elektrycznymi (np. hybrydy plug-in).

Y

Z

 • Złącze
 • Złącze

  wtyczka umożliwiająca podłączenie samochodu elektrycznego do źródła energii. Złącze jest elementem wyposażenia stacji ładującej i łączy ją z gniazdem na stałe zamontowanym w pojeździe. Wyróżniamy różne standardy złącz, z czego najpopularniejsze są trzy: Typ 2 (tzw. Mennekes), CHAdeMO i CCS Combo 2.