POLSKA MARKA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH IMPULSEM DO ROZWOJU RODZIMEJ BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

Polski przemysł nie dysponuje obecnie własnymi technologiami ani know-how, które pozwalałyby zbudować rodzimą markę samochodów elektrycznych jedynie w oparciu o własne zasoby. Plany ElectroMobility zakładają jednak  stałą współpracę z polskimi firmami i jednostkami naukowo badawczymi, która ma prowadzić do rozwoju i wdrożenia do masowej produkcji własnych rozwiązań technologicznych.

Kiedy ruszy produkcja pierwszego modelu polskiego samochodu elektrycznego część kluczowych zamontowanych w nim komponentów jak bateria czy napęd zostanie dostarczona przez globalnych producentów. Kluczowe jest jednak, aby opracowując plany na pierwsze kilka lat produkcji, od początku myśleć o roli jaką w procesie mogą odegrać firmy zlokalizowane w naszym kraju. Specjalizacja i rozwój B+R wokół technologii napędów elektrycznych może przyczynić się do radykalnych zmian na polskim rynku dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego.

Czytaj więcej:
Jak realizowany jest projekt polskiego samochodu elektrycznego?   
Światowe sławy zaangażowane w projekt polskiego elektryka
Polska branża motoryzacyjna jest drugim największym sektorem przemysłowym w kraju.
W Polsce produkuje się około 500 różnych komponentów samochodowych. Zazwyczaj właścicielami technologii na bazie, której one powstają są zagraniczne firmy. Dzięki obecności oddziałów większości światowych firm nasz kraj stał się największym w Europie producentem części i komponentów do przemysłu motoryzacyjnego. Oprócz polskich oddziałów zagranicznych firm – producentów części i komponentów również rodzime przedsiębiorstwa pracują dla globalnych graczy budując swój potencjał technologiczny i maszynowy. Około 80 % produkcji polskich firm motoryzacyjnych przeznaczona jest na eksport. To solidna baza, na której chcemy budowaćłańcuch dostawców dla polskiej marki „elektryków”.

Czytaj więcej:
Dlaczego potrzebujemy polskiej marki samochodów elektrycznych?
Elektromobilność wyzwaniem dla całej branży motoryzacyjnej.
Polska jest znaczącym graczem na motoryzacyjnej mapie Europy. Polskie firmy bardzo szybko odnalazły się w wymagających realiach branżowych oferując bardzo wysokiej jakości produkcję w konkurencyjnych cenach. Zlokalizowane na terenie Polski zakłady produkcyjne oferują niemal pełny zakres części i komponentów niezbędny do wytworzenia samochodu. Rewolucja elektromobilności to nie tylko wyzwania związane ze zmianą sposobu korzystania z samochodów elektrycznych, konieczności budowy infrastruktury ładowania, mniejsze w porównaniu z samochodami spalinowymi zasięgi etc. Cała branża motoryzacyjna musi się zmierzyć z wyzwaniami związanymi ze zmianą specyfiki produkcji napędów spalinowych na rzecz elektrycznych. Oprócz znacząco mniejszej ilości samych części zmienia się również ich specyfika.
Według raportu PKO SA „Przyszłość sektora motoryzacji w Polsce” zatrudnione jest w nim ok 225 tys. osób i jest to druga największa gałąź przemysłowa w kraju. Polska, podobnie jak inne państwa silnie związane z dostawami dla branży motoryzacyjnej, stoi przed wyzwaniami związanymi ze zmianą charakterystyki produkcji i ich adaptacją do potrzeb zmieniającej się branży. Według analityków PKO S.A. ok. 20% asortymentu produkowanego obecnie w Polsce musi zostać zaadoptowane do nowych technologii, a aż 35 % części takich jak układy wydechowe, skrzynie biegów, sprzęgła oraz oczywiście wszystkie elementy silnika spalinowego nie są wykorzystywane w samochodach elektrycznych, więc zapotrzebowanie na nie będzie się systematycznie zmniejszać. Tendencje te jasno pokazują konieczność transformacji sektora.

Rodzima marka samochodów elektrycznych szansą na koordynację prac badawczo rozwojowych oraz większą industrializację projektów.
Pojawienie się polskiej, masowej marki samochodów elektrycznych może okazać się impulsem dla zmian wśród rodzimych firm. Zapewienie stabilności kontraktów oraz silnie zdefiniowany kierunek prac badawczo rozwojowych, koorydnacja i współpraca w tym zakresie może przyczynić się nie tylko do technologicznego awansu, ale pozwoli również na wyższe pozycjonowanie polskich producentów w hierarchii dostawców a tym samym pracę na wyższysz marżach.
Taka zmiana powodowałaby, że Polska nie byłaby tylko i wyłącznie wykonawcą komponentów dla zagranicznych koncernów, ale również dostarczycielem własnych technologii, które mogłyby stać się konkurencyjne jakościowo i cenowo. Wyzwania krótko i długoterminowe mogą przyczynić się do wytworzenia naszej lokalnej specjalizacji wokół samochodów elektrycznych.
Zdaniem ekspertów przyszłościowymi obszarami projektowymi związanymi z elektromobilnością są technologie bateryjne oraz systemy zarządzania baterią, silnik elektryczny odpowiedni do wykorzystania w samochodzie elektrycznym, dynamicznie rozwijające się systemy teleinformatyczne pojazdów (ICT) oraz systemy wspierające kierowcę oraz z zakresu autonomizacji pojazdów (ADAS). Wysoko wykwalifikowani absolwenci uczelni technicznych już obecnie pracują w polskich ośrodkach badawczych zagranicznych firm. Jasno zdefiniowana agenda badawcza, konsekwencja we wdrażaniu projektów oraz współpraca sektorowa może umożliwić industrializację projektów. Wykreowanie zaś polskiej marki aut elektrycznych może umożliwić ich masowe wykorzystanie, a tym samym budowanie własnych rozwiązań technologicznych.
Rewolucja elektromobilności to zarówno wyzwanie polskiej branży automotive ale również niepowtarzalna szansa na jej rozwój, w szczególności w nowych, dotychczas nieoczywistych obszarach. Pociąg zwany elektromobilność ruszył i to od nas zależy jakiej kategorii pasażerami chcemy w nim być.
Sektor będzie się rozwijał niezależnie od przyszłości projektu polskiego samochodu elektrycznego. Projekt ten daje natomiast unikatową szansę na skok cywilizacyjny w wielu obszarach. Polska branża motoryzacyjna będzie głównym beneficjentem sukcesu projektu rozwijając się wraz nim i tworząc własne konkurencyjne rozwiązania. W wielu obszarach dowiedliśmy, że potrafimy.
Andrzej Dąbrowski
Dyrektor łańcucha dostaw
ElectroMobility Poland