Ludzie Izery • Magdalena Gąsińska

Magdalena Gąsińska Specjalistka ds. HR

Absolwentka doradztwa edukacyjno-zawodowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Poprzednie doświadczenia zawodowe zdobywała z branży IT, gdzie była odpowiedzialna za cały cykl życia pracownika w organizacji począwszy od rekrutacji, rozliczenia po offboarding.

W EMP pracuje od grudnia 2021 roku i wprowadza do organizacji nowozatrudnionych pracowników – pomaga w kwestiach formalnych oraz zapoznaje z całym zespołem. Do tego aktywnie wspiera obszar HR w procesie rekrutacji, employer brandingu i komunikacji wewnętrznej.

Magda uważa, że praca w ciągle rozwijającej się organizacji niesie za sobą wiele zawodowych wyzwań, czego z punktu widzenia HR często nie można doświadczyć już w dojrzałym biznesie.