Ludzie Izery • Robert Cisak

Robert Cisak Kierownik aplikacji IT

Kierował implementacjami oraz rolloutami systemów ERP zarówno w kraju, jak i za granicą. Ma na swoim koncie wdrożenia rozwiązań elektronicznej wymiany danych (EDI) z największymi OEM. Zarządzał Działem Aplikacji i Integracji w jednym z największych polskich producentów komponentów branży motoryzacyjnej.

W ElectroMobility Poland pracuje od 2023 roku i odpowiada za przygotowanie EMP od strony procesów biznesowych do wdrożenia systemu ERP oraz niezbędnych powiązań z innymi obszarami organizacji. Do jego zadań należy też budowa działu wsparcia aplikacji biznesowych (IT Competence Center) który po uruchomieniu zakładu będzie świadczył usługi wsparcia dla pozostałych działów w obszarze szeroko pojętych aplikacji informatycznych.