DLACZEGO POTRZEBUJEMY POLSKIEJ MARKI SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH?

Polska wchodzi w erę elektromobilnej rewolucji, a oczekiwana zmiana na rynku motoryzacyjnym może się dokonać w sposób skokowy. Nie podlega dyskusji sam fakt nieuchronnej transformacji rynku motoryzacyjnego. W chwili obecnej rozgrywa się rynkowa walka o standardy, rozwiązania oraz podział rodzącego się rynku. Ważne jest aby to polskie firmy oraz polska gospodarka korzystały na tej unikatowej szansie jaką daje elektryczna motoryzacja.

Czy Polska jest gotowa na elektromobilność?

Choć na pierwszy rzut oka liczby bezwzględne nie są imponujące to elektromobilność w Polsce od kliku lat konsekwentnie się rozwija – przybywa samochodów i stacji ładowania, rośnie zainteresowanie kierowców tego typu pojazdami, pojawiają się nowe rodzaje usług takich jak elektryczny carsharing, firmy energetyczne rozwijają nowe modele biznesowe związane z elektromobilnością oraz testują nowe rozwiązania technologiczne. W zgodnej opinii ekspertów w najbliższych latach transport elektryczny zrewolucjonizuje także polski rynek samochodowy.

Elektromobilność przestała już być mglistą wizją przyszłości, a staje się technologiczną i biznesową rzeczywistością, która z jednej strony inspiruje coraz większą rzeszę konsumentów, wskazując jednocześnie kierunki rozwoju motoryzacji na całym świecie.

Samochody elektryczne obecnie kojarzone jako drogie i mało praktyczne będą stawać się coraz bardziej dostępne. Według niezależnych firm analitycznych około 2022 roku, koszt utrzymania auta elektrycznego (TCO) będzie niższy niż porównywalnego auta spalinowego. Elektromobilność wspiera polityka koncernów motoryzacyjnych, które masowo rozwijają i wprowadzają na rynek auta elektrycznych, także inwestują w badania i rozwój technologii – przede wszystkim w ulepszanie platform i baterii do elektryków.

Szansę na zaistnienie na elektrycznym rynku motoryzacyjnym dostrzegają również niezależne firmy (start upy), które intensywnie pracują nad uruchomieniem produkcji i wdrożeniem na rynek swoich aut. Przykłady takich firm jak Byton, Nio, Lucid czy turecki TOGG pokazują, że we współczesnym świecie nie tylko duże firmy są w stanie wyprodukować samochód

Polska z dużym potencjałem do powstania nowej marki motoryzacyjnej

Polska jest największym europejskim rynkiem sprzedaży nowych samochodów bez własnej marki motoryzacyjnej. Świadczy to o dużym potencjale rynku wewnętrznego, a doświadczenia innych krajów potwierdzają większy udział w rynku rodzimych produktów. Powstanie i rozwój polskiej marki samochodów może przyczynić się również do rozwoju polskiej branży producentów części i komponentów samochodowych i ich awansu w hierarchii dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego, a tym samym zwiększenie ich obrotów. Własny producent samochodów to również możliwość efektywniejszego wydawania środków na badania i rozwój i koncentrowanie się na projektach, które mogą być wdrażane do produkcji. Elektromobilność to szansa na rozwój nie tylko dla firm z branży motoryzacyjnej ale także elektroenergetycznej, teleinformatycznej i mechanicznej. Niewielka ilość industrializacji to pięta achillesowa polskiego sektora B+R.

Motoryzacja jest drugim największym sektorem przemysłowym w kraju. Polskie przedsiębiorstwa działające w tym sektorze są cenione w Europie, posiadają odpowiednie doświadczenie i know-how żeby stanowić ważne ogniwo w łańcuchu dostaw w produkcji polskiego samochodu elektrycznego.

Rozwój projektu polskiego samochodu elektrycznego wspiera rozwój przemysłu motoryzacyjnego, a zarazem to szansa na wykreowanie nowej gałęzi gospodarki, nowej polskiej specjalizacji opartej na własnych rozwiązaniach, które mogą konkurować na globalnym rynku.

Energetyka skorzysta na elektromobilności

Elektromobilność daje ogromną szansę na transformację energetyczną Polski. Możliwość wtórnego wykorzystania baterii elektrycznych jako magazynów energii oraz tzw. inteligentne sieci stanowią ważny element stabilizujący system energetyczny. Rozwiązania te  współgrają także z rosnącą rolą odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Wzrost zapotrzebowania na prąd – związany ze wzrostem liczby aut elektrycznych – stwarza możliwość wykorzystania nadwyżek prądu poprzez ładowanie samochodów w nocy – w czasie tzw. doliny nocnej i oddawanie energii do sieci kiedy zapotrzebowanie na nią jest większe.

Elektromobilna rewolucja przyczyni się do wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa energetycznego

Zwiększenie popularności samochodów elektrycznych to również uniezależnianie się od importowanej ropy oraz inwestycje w tzw. czystą energię pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych. Rozwój projektu polskiego samochodu elektrycznego wpisuje się zarówno w strategię polskich spółek energetycznych, oczekiwania klientów – odbiorców energii elektrycznej jak i zmiany zachodzące w strukturze wytwarzania energii w Polsce.

Dziś na powstaniu polskiej marki samochodów elektrycznych skorzystać mogą wszyscy:  kierowcy, duże firmy, przedsiębiorcy oraz państwo polskie. Pytanie dotyczące sensowności projektu nie powinno brzmieć czy stać nas na wykreowanie takiej marki ale czy stać nas na to aby zaniechać starań na rzecz jej powstania.

Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland